Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
22 czerwca 2012 r., godz. 10.00-16.00  w Warszawie

Czas trwania: 10:00-16:00

Szkolenie poprowadzi:
Piotr Karniej - dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, menedżer zarządzający w podmiotach leczniczych, wykładowca akademicki, zajmujący się zarządzaniem strategicznym oraz procesami przekształceń w podmiotach leczniczych, oceną organizacji medycznych i badaniami w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.

Cel szkolenia:
30 czerwca 2012 r. kończy się okres przejściowy, w którym kierownicy podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych muszą dostosować ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz zgłosić odpowiednie zmiany do rejestru. Jak zrobić to zgodnie z obowiązującym prawem?

Weź udział w szkoleniu z doświadczonym menedżerem i autorem książki „Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej”  dr Piotrem Karniejem i zyskaj pewność, że dostosowałeś swoją placówkę do wymagań nowej ustawy o działalności medycznej.

Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej, właścicieli i członków zarządu podmiotów leczniczych

AGENDA
1. Wątpliwości interpretacyjne uczestników rynku ochrony zdrowia - ustawa o działalności leczniczej w praktyce
2. Współpraca podmiotów leczniczych z praktykami zawodowymi (lekarzy i pielęgniarek) w działalności medycznej i tryb zawierania umów o podwykonawstwo 
3. Warunki funkcjonowania SPZOZ w nowej rzeczywistości
4. Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę handlową
5. Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty lecznicze
6. Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – co zgłosić?
7. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i od zdarzeń medycznych podmiotu prowadzącego działalność leczniczą
8. Pozycja kierownika podmiotu leczniczego
9. Uwaga zmiany! Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej
10. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy (konkursy dla kierowników SPZOZ, kwalifikacje pracowników SPZOZ i inne) 
11. Zdążyć przed 1 lipca 2012 r.! Wymagania niezbędne do zrealizowania w podmiotach leczniczych przed 1 lipca 2012 r.
12. Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – jak stworzyć nowy i zmodyfikować już istniejący? 

Pytania i odpowiedzi – podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi.

Uwaga! Uczestnicy, w ciągu 14 dni od zakończenia szkolenia, mogą również bezpłatnie skonsultować z prelegentem swoje wątpliwości związane z ustawą o działalności leczniczej przesyłając pytania e-mailem na adres: serwiszoz@wip.pl Odpowiedź zostanie udzielona mailowo.  

Warunki uczestnictwa: Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 590 zł + 23% VAT, kwota brutto: 725,70 zł

PROMOCJA! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 15 czerwca 2012 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT, kwota brutto: 602,70 zł + w PREZENCIE książka „Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej” autorstwa Piotra Karnieja o wartości 129 zł

UWAGA! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Tagi: szkolenie wip