Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Więcej serc pod opieką

Physio-Control | 2012-06-05
Więcej serc pod opieką

Lifenet

Więcej serc pod opieką

W mijającym miesiącu do ogólnopolskiego systemu telemedycyny ratunkowej LIFENET wprowadzanego przez Physio-Control zostały włączone dwie nowe placówki z Nowego Sącza i Pińczowa. Inwestycje zrealizowano dzięki pomocy finansowej spółki Intercard.

System LIFENET stwarza możliwość rozpoznania zawału serca już w domu pacjenta. Zespół pogotowia ratunkowego wykonuje EKG chorej osoby, a następnie za pomocą modemu przesyła jego zapis do szpitala, do Medycznej Stacji Odbiorczej LIFENET. Tam, dyżurujący w pracowni hemodynamicznej kardiolog ocenia kondycję pacjenta i podejmuje decyzję o tym, gdzie powinien trafić. Chorzy, których stan jest poważny, kierowani są bezpośrednio na ratujący życie zabieg poszerzenia zwężonych lub zatkanych naczyń krwionośnych serca (tzw. angioplastykę). Rozwiązanie to pozwala na bezpośredni transport pacjenta do ośrodka specjalistycznego, bez konieczności wykonywania dodatkowych badań w szpitalu rejonowym. To ogromna oszczędność czasu, a czas jest kluczowy w przypadku leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych - mówi dyr. Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Józef Zygmunt. Aby pacjent miał szansę na szybkie odzyskanie zdrowia, powinien trafić pod opiekę lekarza w przeciągu godziny od wystąpienia pierwszych objawów zawału – dodaje.

Na obszarach, w których wprowadza się system LIFENET szansa na uratowanie życia osobom z zawałem serca znacznie wzrasta - tłumaczy Dominik Orchel z firmy Physio-Control. Do tej pory specjalistyczna pomoc mogła zostać udzielana chorym tylko w odległych szpitalach. Zlokalizowanie Medycznych Stacji Odbiorczych w Nowym Sączu i Pińczowie zdecydowanie poprawi szansę na skuteczne leczenie chorych w tych regionach – dodaje.

Przy wdrożeniu systemu LIFENET prowadzone są szkolenia dla ekip ratowniczych. To znaczne udogodnienie w codziennej pracy ratowników. Coraz częściej się zdarza, że w zespole karetki nie ma lekarza, a dzięki teletransmisji możliwa jest konsultacja ze specjalistą na odległość. Z kolei szpital, otrzymując z wyprzedzeniem szczegółowe informacje o stanie zdrowia pacjenta, może lepiej się przygotować na jego przyjęcie.

System teletransmisji ratunkowej LIFENET działa już w prawie we wszystkich województwach w Polsce. W całodobowym trybie pracuje ponad 70 Medycznych Stacji Odbiorczych, najwięcej na Mazowszu i Śląsku. Ich liczba ciągle wzrasta. O pracy systemu pochlebnie wypowiadają się uznani kardiolodzy i specjaliści medycyny ratunkowej. Każda kolejna placówka przystępująca do programu, to zwiększenie szansy na ograniczenie w Polsce liczby zgonów będących rezultatem zawału serca.