Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Procedury sterylizacji

serwiszoz.pl | 2012-06-08
Bez względu na  to, jaki wybierzemy sposób dostarczania materiałów sterylnych do placówki  - przetwarzane we własnej sterylizatorni lub  outsoursowanie usług sterylizacji, należy dochować wymogów  organizacyjnych i opracować odpowiednie procedury.

Kierownicy placówek medycznych i ich personel mają obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się i rozprzestrzenianiu zakażeń i chorób zakaźnych.

W związku z tym menedżerowie podmiotów leczniczych zobowiązani są wdrożyć procedury w zakresie:
1. oceny ryzyka wystąpienia zakażenia,
2. opracowania, wdrożenia oraz nadzoru nad procedurami sanitarno-higienicznymi,
3. zastosowania odpowiednich działań zapobiegawczych,
4. przeprowadzania edukacji personelu w procesie zapobiegania zakażeniom.


Podmiot leczniczy prowadzący szpital zobowiązany jest zapewnić stałe zaopatrzenie szpitala w „materiały sterylne”.

Wybrany przedsiębiorca (podmiot zewnętrzny) musi „legitymować się” standardem ISO lub GMP.

W przypadku wybrania opcji outsourcingu - zaopatrywania szpitala ze sterylizatorni zlokalizowanej poza szpitalem, menedżer zobowiązany jest zapewnić pomieszczenie przeznaczone dla „ekspedycji materiału skażonego oraz odbioru materiału sterylnego, jak również pomieszczenie wyposażone w myjnię-dezynfektor przeznaczoną do mycia wózków i innych elementów transportowych”.


Sterylizatornia w siedzibie szpitala
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w przypadku organizacji centralnej sterylizatorni w szpitalu powinna ona być wyposażona w urządzenia do wyjaławiania sprzętu, aparatury, narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych i innych elementów tego wymagających oraz dezynfekowania wózków i pojemników służących do transportu materiałów poddawanych sterylizacji.

Wymogi przestrzenne dla sterylizatorni

Sterylizatornia powinna być podzielona na trzy strefy:

1. brudną, przeznaczoną m.in. do przyjmowania, sortowania, mycia, dezynfekcji wstępnej i właściwej narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej,
2. czystą, przeznaczoną do suszenia wydezynfekowanych narzędzi i aparatury, przeglądania i składania bielizny operacyjnej, pakietowania zestawów operacyjnych i zabiegowych,
3. sterylną, przeznaczoną do wyładunku wysterylizowanych materiałów ze sterylizatorów, ich magazynowania i wydawania na oddziały szpitalne lub odbiorcom spoza szpitala.

Selekcja narzędzi i bielizny do przeprowadzenia procesu powinna się odbywać się w oddzielnym pomieszczeniu.

Między strefą brudną i pomieszczeniem do wydawania materiałów sterylnych menedżer zobowiązany jest zorganizować przelotową myjnię-dezynfektor, przeznaczoną do mycia wózków i innych elementów transportowych.

W pomieszczeniach przeznaczonych do mycia i dezynfekcji organizator sterylizatorni zobowiązany jest zainstalować system sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnych stężeń tlenku etylenu na stanowiskach pracy.

Między strefą czystą i sterylną w ścianie pomieszczenia musi być zainstalowany sterylizator przelotowy w liczbie i wielkości uzasadnionej procesem technologicznym. Ich liczba nie może być jednak mniejsza niż dwa sterylizatory parowe.


Więcej na ten temat na stronie serwiszoz.pl

Tagi: sterylizacja
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej