Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zmiany w obowiązkowych ubezpieczeniach

serwiszoz.pl | 2012-06-06
Przekazany 17 maja projekt zmian ustawy o działalności leczniczej zawiera m.in. rozwiązanie dotyczące ubezpieczeń szpitali od zdarzeń medycznych. Resort zaproponował:

•    suma gwarancyjna ma wynosić minimalnie 300 000 zł – ma być uzależniona od liczby łóżek w szpitalu oraz sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego łóżka szpitalnego,
•    suma gwarancyjna na jedno łóżko ma wynosić nie mniej niż 1000 zł,
•    posiadanie certyfikatu akredytacyjnego zmniejszy obowiązkowy poziom sumy gwarancyjnej o 10%,
•    możliwość partycypacji własnej w sumie gwarancyjnej do poziomu max 50%
•    przepis przejściowy gwarantujący anulowanie ew. decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru z powodu braku posiadania ubezpieczenia - do czasu wejścia w życie ustawy.

>> Ustawa o działalności leczniczej wprowadza wiele zmian w funkcjonowaniu placówek medycznych. Dowiedz się, jak zastosować nowe przepisy w praktyce! Zamów pierwszy na rynku poradnik - Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej, który pomoże Ci uporać się z zawiłościami prawnymi!
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej