Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakie zmiany w ustawie o działalności leczniczej

serwiszoz.pl | 2012-05-30

Rada Ministrów przeprowadziła rozmowy na temat założeń do projektu zmian w ustawie o działalności leczniczej.

Na spotkaniu doprecyzowano definicję „przedsiębiorstwa” przez jednoznaczne wskazanie, że w jednym przedsiębiorstwie wykonywany jest jeden rodzaj działalności leczniczej. Zdaniem projektodawców nie ograniczy to możliwości wykonywania przez ten sam podmiot różnych rodzajów tej działalności.

Ponadto zaproponowano m.in.:
•    aby ratownictwo medyczne było wykonywane zarówno w ramach działalności ambulatoryjnej, jak i stacjonarnej i całodobowej, w tym szpitalnej;

•    aby podmiot wykonujący działalność leczniczą mógł udzielać zamówienia na świadczenia, których sam nie wykonuje, ale które mieszczą się w profilu podmiotu przyjmującego zamówienie;

•    wprowadzenie możliwości uzyskania dotacji z budżetu państwa w wysokości spłaconych, przez podmioty tworzące, kredytów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Będzie to możliwe w ramach tych samych środków finansowych przeznaczonych na wsparcie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe.


>> Czy w odpowiedni sposób dostosowałeś placówkę do wymagań ustawy o działalności leczniczej? Dowiesz się tego, korzystając z publikacji Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej. Zamów już dziś!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej