Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Pieczątki lekarzy – zawartość

serwiszoz.pl | 2012-06-01
Dane, które mają znaleźć się na pieczątce imiennej lekarza określa uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej, która jako obligatoryjne wskazuje:
•    imię i nazwisko,
•    tytuł zawodowy, tj. „lekarz” („lek.”) albo „lekarz dentysta” („lek. dent.”),
•    numer prawa wykonywania zawodu,
•    posiadane specjalizacje, zgodnie z brzmieniem określonym w dyplomie lub zaświadczeniu, potwierdzającym ich uzyskanie.

W przypadku posługiwania się pieczątką przy wystawianiu recept, musi ona zawierać dodatkowe informacje:
•    nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia,
•    adres miejsca udzielenia świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano),
•    numer telefonu,
•    identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON.

>> Chcesz uzyskać praktyczne wskazówki dotyczące zmian organizacyjnych wynikających z przepisów nowej ustawy oraz fachowe porady eksperta, jak prawidłowo zastosować nowe regulacje w praktyce? Zamów profesjonalną publikację Działalność lecznicza - praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej, a zyskasz pewność, że placówka, którą zarządzasz wdrożyła wszystkie niezbędne zmiany!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej