Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Umowy upoważniające lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane - wzór

serwiszoz.pl | 2012-05-23

Prezes NFZ 30 kwietnia br. podpisał zarządzenie w sprawie wzoru umowy upoważniającej lekarzy do wystawiania recept na leki refundowane ze środków publicznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia został zobowiązany do podjęcia koniecznych działań do zawarcia w terminie do 30 czerwca br. umów na wystawianie recept na leki.

Umowa taka powinna określać przede wszystkim zobowiązania lekarza i Funduszu, wskazanie miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych na terenie właściwego oddziału wojewódzkiego; kary umowne oraz warunki jej wypowiedzenia lub rozwiązania. Umowy takie dotyczą głównie recept wypisywanych przez lekarzy w ramach prywatnych praktyk oraz pro auctore i pro familiae.
 
Na stronie www.serwiszoz.pl we wzorach dokumentów/Zarządzanie zamieszczamy:
•    Wzór umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom
•    Wniosek o zawarcie umowy,
•    Wzór aneksu do umowy.


>> Chcesz się dowiedzieć, jak dobrze przygotować się do kontroli podmiotu leczniczego z NFZ? 18 czerwca weź udział w szkoleniu - ekspert podpowie Ci m.in., jak dochodzić roszczeń za nadwykonania!


Tagi: recepty
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej