Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wyniki audytów polskich szpitali

serwiszoz.pl | 2012-05-21

Niemal wszystkie szpitale kontrolowane przez niezależnych audytorów mają zbyt wysokie koszty działalności oraz prawie 20 proc. przerost zatrudnienia – wynika z audytu przeprowadzonego przez firmę konsultingową.

Z przeprowadzonego audytu polskich szpitali wynika, że:

•    prawie w każdym audytowanym podmiocie jest nadmierne zatrudnienie, szacowane nawet do 20 proc., głównie wśród pracowników niemedycznych. Dotyczy to najczęściej personelu administracyjnego i technicznego szpitala, a na niektórych oddziałach także średniego personelu medycznego.
•    wykorzystanie łóżek oscyluje w okolicach 60–75 proc. – w niektórych przypadkach świadczy to o zbyt niskim kontrakcie z NFZ, którego zapisy nie pozwalają na przyjmowanie większej liczby pacjentów.

W większości audytowanych szpitali ok. 95 proc. przychodów pochodzi z kontraktu NFZ, którego wysokość z roku na rok ulega wyłącznie niewielkim wahaniom, jednak ze względu na presję płacową zauważalny jest coroczny wzrost wynagrodzeń pracowników. Wzrost wynagrodzeń przy porównywalnych przychodach to jedna z głównych przyczyn problemów placówek medycznych.


>> Chcesz zdobyć najważniejsze informacje na temat kontraktowania z NFZ? Zamów publikację Kontraktowanie 2012. Praktyczne wskazówki, a dowiesz się m.in., kiedy możesz domagać się wyłączenia kontrolera!


Eksperci radzą zarządzającym szpitalami rozwijanie usług w zależności od perspektyw współpracy z NFZ i potrzeb regionalnego rynku. Proponują także korzystanie z  outsourcingu, czyli zlecania niektórych zadań firmom zewnętrznym.


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej