Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak dobrze przygotować się do kontroli podmiotu leczniczego z NFZ i skutecznie dochodzić roszczeń za nadwykonania w 2012 r.?

Serwis ZOZ
Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ zaprasza na szkolenie:
Jak dobrze przygotować się do kontroli podmiotu leczniczego z NFZ i skutecznie dochodzić roszczeń za nadwykonania w 2012 r.?

18 czerwca 2012 r., godz. 10.00-16.00 w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9A (siedziba Wydawnictwa Wiedza i Praktyka) 
  
Termin: 31.05.2012
Czas trwania: 10:00-16:00
Szkolenie poprowadzi:
Paulina Wójcik – Lulka, radca prawny, specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego, medycznego i zamówień publicznych. Świadczy obsługę prawną jednostek ochrony zdrowia w Koszalinie i Poznaniu.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować podmiot leczniczy do kontroli prowadzonej przez NFZ, aby uniknąć sankcji karnych oraz jak skutecznie dochodzi roszczeń za nadwykonania. 

Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej podmiotów leczniczych, osób zajmujących się kontraktami i rozliczeniami z NFZ 

AGENDA

Program:
1. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2. Nadwykonania – jak skutecznie ich dochodzić?
 • Uzasadnienie udzielania świadczeń ponadlimitowych i  sposób dochodzenia z tego tytułu roszczeń od NFZ
 • Obowiązek udzielenia pomocy medycznej przez podmiot leczniczy na podstawie art. 15 ustawy o działalności leczniczej,
 • Lekarski obowiązek udzielenia świadczenia pomocy w świetle art. 30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Pojęcie stanu nagłego ratującego życie lub zdrowie pacjentów,
 • Sprawozdanie finansowe NFZ dotyczące struktury nadwykonań świadczeń szpitalnych,
 • Analiza konkretnych spraw na przykładzie wybranego orzecznictwa sądów cywilnych,
 • Negatywne stanowisko Sądu Najwyższego dotyczącego wykonywania świadczeń ponadlimitowych,
 • Jak skutecznie wywalczyć na drodze sądowej zwrot kosztów ponadlimitowego leczenia pacjentów,
 • Realizacja świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad limit określony umową z NFZ, lecz w granicach zobowiązania wynikającego z zawartego kontraktu.
3. Kontrola świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia
I. Przebieg postępowania kontrolnego:
 • podstawa prawna kontroli, 
 • sposób i tryb prowadzenia postępowania kontrolnego przez NFZ oraz wojewódzkie oddziały NFZ,
 • omówienie kwestii związanych z kontrolą koordynowaną, kontrolą planowaną niekoordynowaną oraz kontrolą doraźną, 
 • kto może być kontrolerem, osoby upoważnione do przeprowadzenia postępowania kontrolnego,
 • sytuacje kiedy następuje wyłączenie kontrolera od udziału w postępowaniu kontrolnym,
 • zawiadomienie świadczeniodawcy o planowej kontroli,
 • przedmiot i zakres kontroli.

II. Przeprowadzanie i dokumentowanie czynności kontrolnych:
 • jak wygląda przebieg kontroli: analiza dokumentacji oraz sporządzanie odpisów i wyciągów z dokumentów, składanie wyjaśnień i oświadczeń w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli, oględziny obiektu lub innych składników majątkowych,
 • dokumenty kontroli,
 • sposób dokonywania kontroli dokumentacji medycznej,
 • omówienie, w jaki  sposób sporządzany jest protokół kontroli, co obejmuje.

III. Objaśnienie kwestii związanych z zakończeniem kontroli, zwłaszcza z:
 • wydaniem protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego,
 • uprawnieniami przysługującymi świadczeniodawcy, mającymi na celu ochronę jego praw. 

 • IV. Przygotowanie się świadczeniodawcy do kontroli prowadzonej przez NFZ, zwłaszcza przez przedstawienie przykładowej listy  dokumentów, zestawień i obliczeń, które powinien posiadać w swojej siedzibie podmiot kontrolowany..
 • Pytania i odpowiedzi – podczas szkolenia będzie możliwość zadania indywidualnych pytań prelegentowi.

Warunki uczestnictwa: Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 490 zł + 23% VAT, kwota brutto: 602,70 zł

PROMOCJA! Przy nadesłaniu zgłoszenia do 24 maja 2012 r., koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390 zł + 23% VAT, kwota brutto: 479,70 zł 

UWAGA! Uczestnikom opłacającym udział w konferencji w 70% lub całości ze środków publicznych przysługuje zwolnienie z VAT, po okazaniu organizatorowi odpowiedniego oświadczenia. Wzór oświadczenia do pobrania u organizatora.

Formularz zgłoszenia

Więcej informacji o szkoleniu