Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak przygotować program dostosowania placówki do wymogów sanitarno-budowlanych

serwiszoz.pl | 2012-05-16
Do 30 czerwca 2012 r. każdy z kierowników podmiotu leczniczego musi przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania placówki do wymogów sanitarno-budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Program dostosowawczy najlepiej przygotować w formie trzykolumnowej tabeli. Powinny znaleźć się tam:

•    wymogi rozporządzenia,
•    warunki niespełnione oraz
•    propozycje terminu i sposobu ich spełnienia.

Jeśli masz już przygotowany program, to upewnij się, czy składasz go do odpowiedniego organu.
Zgodnie z ustawą organem prowadzącym rejestr, do którego należy złożyć program jest:
•    wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych,
•    okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk,
•    okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk.

Co z programami sporządzonymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia?
Każdy z kierowników, który złożył już program dostosowawczy jest zobowiązany "dostosować program do nowych wymagań rozporządzenia i przedłożyć go organowi prowadzącemu rejestr".

Jeśli program dostosowawczy złożyłeś wcześniej, to nie musisz pisać go od nowa i prosić o opinię inspekcję sanitarną. Wystarczy, że wraz z działem prawnym podmiotu leczniczego stworzysz aktualizację.


>> Jeśli nadal masz wątpliwości, czy Twój program jest wzorowy albo chciałbyś uzyskać więcej informacji o programie dostosowawczym, sięgnij po najnowszą publikację Wydawnictwa Wiedza i Praktyka! Skorzystaj z fachowych wskazówek eksperta i gotowego do uzupełnienia wzoru programu dostosowawczego!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej