Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ zaprasza na szkolenia

serwiszoz.pl | 2012-05-11
Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ zaprasza na dwa szkolenia, które odbędą się 30 i 31 maja 2012 r.

30 maja – Dostosowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do wymagań ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. tematy:
•    Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę handlową
•    Rejestr podmiotów prowadzących działalność leczniczą – co zgłosić?
•    Zdążyć przed 1 lipca 2012 r.! Wymagania niezbędne do zrealizowania w podmiotach leczniczych przed 1 lipca 2012 r.
•    Regulamin organizacyjny podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – jak stworzyć nowy i zmodyfikować już istniejący?

31 maja – Jak dobrze przygotować się do kontroli podmiotu leczniczego z NFZ i skutecznie dochodzić roszczeń za nadwykonania w 2012 r.?

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące tematy:
•    Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
•    Nadwykonania – jak skutecznie ich dochodzić?
•    Kontrola świadczeniodawców przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szkolenie kierujemy do: kadry zarządzającej, właścicieli i członków zarządu podmiotów leczniczych.

>> Chcesz wcześniej zapoznać się z zasadami zarządzania placówką medyczną w obliczu zmian realiów prawnych? Weź udział w Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012!
Tagi: szkolenie
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej