Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wyzwania w zakresie e-zdrowia

serwiszoz.pl | 2012-05-07
Chociaż większość polskich szpitali ma systemy informatyczne, które rejestrują dane medyczne pacjentów, rzadko zdarza się, aby były one zintegrowane z innymi systemami zewnętrznymi. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej i Europejskiej Agendy Cyfrowej ich przebudowa musi nastąpić na większości pól.


>> Już za 2 lata każda placówka medyczna będzie musiała prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną! Już teraz zapoznaj się z praktycznymi wskazówkami i fachowymi poradami ekspertów!


Agenda zakłada, że do 2015 r. państwa członkowskie UE podejmą działania pilotowe w celu umożliwienia Europejczykom bezpiecznego dostępu przez Internet do swoich danych medycznych oraz osiągnięcie do 2020 r. powszechnego dostępu do usług telemedycznych.

W 2012 r., zgodnie z zaleceniami KE, kraje członkowskie powinny uzgodnić minimalny wspólny zestaw danych pacjenta w celu zapewnienia interoperacyjności rejestrów danych pacjentów dostępnych w formie elektronicznej lub wymienianych między poszczególnymi państwami członkowskimi.

Więcej na stronie serwiszoz.pl

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej