Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jakich dokumentów od osób bezrobotnych mogą wymagać pracownicy placówki medycznej

serwiszoz.pl | 2012-05-02
Od osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu pracownicy placówki medycznej mogą wymagać zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

Pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia powinien przestawić dokument poświadczający zgłoszenie do ubezpieczenia w chwili zapisywania się do lekarza bądź innej osoby udzielającej świadczenia.
Jedynie w przypadku stanu nagłego dokument taki może być przedstawiony w późniejszym czasie, nie później jednak niż:

•    30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu,
•    7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń.

Jeżeli bezrobotny, któremu udzielono świadczeń opieki zdrowotnej, nie okaże w wyznaczonym  terminie ważnego zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, jest zobowiązany pokryć koszty udzielonego świadczenia, chyba, że świadczenie zostało udzielone w trybie nagłym. Jeżeli bezrobotnemu pacjentowi nie zarejestrowanemu w PUP przysługuje prawo do pomocy społecznej, za udzielone świadczenia zapłaci NFZ.

>> Więcej na stronie www.serwiszoz.pl

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej