Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Narodowy Fundusz Zdrowia zasypany wnioskami

serwiszoz.pl | 2012-04-30
Około 5 tys. wniosków o zmianę warunków umów na wystawianie recept refundowanych złożyli do NFZ świadczeniodawcy. Lekarze domagają się wykreślenia z projektu umów zapisu o karach za błędnie wypisane recepty.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz podkreślał, że takie zapisy są w ocenie środowiska lekarskiego bezprawne. Przypomniał, że w styczniowej nowelizacji ustawy refundacyjnej takie kary dla lekarzy zostały uchylone.

>> Dowiedz się więcej o zmianach w organizacji polityki lekowej w podmiocie leczniczym. Weź udział w Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012! Zapisz się już dziś!


Stanowisko NFZ

Rzecznik NFZ Andrzej Troszyński podkreśla, że prezes NFZ działa, opierając się m.in. na ustawie refundacyjnej i ustawie o finansach publicznych. Dodał, że przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nakładają na Fundusz dodatkowe ustawowe zadania w zakresie kontroli oraz dyscyplinowania racjonalnego, celowego i gospodarnego wydatkowania środków publicznych.
Troszyński zaznaczył, że Fundusz nie ma uprawnień, aby samowolnie odstępować od obowiązków i zadań, które wynikają z aktów prawnych

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego

Lekarze poinformowali, że złożyli do Trybunału Konstytucyjnego zażalenie na odmowę rozpatrzenia ich wniosku z października ubiegłego roku. Dotyczy on niejasnego zdaniem medyków określenia koszyka świadczeń finansowanych ze środków publicznych. TK uznał jednak, że samorząd lekarski nie ma w tej sprawie własnego interesu prawnego.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej