Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Sprzęt anestezjologiczny – które parametry są ważne?

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2012-09-17
Porównując obecnie dostępną na rynku aparaturę anestezjologiczną z tą sprzed kilku-kilkunastu lat, widać wyraźnie, jak wiele się zmieniło: zwiększenie czułości, efektywności i precyzji pomiarów, monitorowanie o wiele większej liczby parametrów życiowych pacjenta, rozbudowa o kolejne funkcje, coraz większa uniwersalność. Nowoczesne aparaty do anestezjologii to urządzenia umożliwiające wykonanie w zasadzie każdego rodzaju zabiegu. Ale z drugiej strony – czy wyposażenie aparatu w tak wiele funkcji jest naprawdę potrzebne?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Bo mnogość funkcji, to większa kontrola nad znieczuleniem i większe bezpieczeństwo pacjenta podczas operacji. Tak duży wybór parametrów w aparacie pozwala na lepsze dopasowanie go do konkretnej sytuacji – sprzęt jest na tyle elastyczny, że można wykonywać różnorodne zabiegi ciągle przy pomocy tego samego sprzętu. A jeśli zaistnieje potrzeba specjalistycznej konfiguracji – sprzęt można uzupełnić o dodatkowe przystawki i specjalistyczne moduły.

Nowoczesny sprzęt anestezjologiczny, czyli jaki?

Producenci sprzętu do anestezjologii stawiają przede wszystkim na uniwersalność i budowę modułową. To dzięki nim istnieje możliwość dostosowania budowy zestawów do znieczulania w zależności od specyfiki wykonywanych zabiegów. Co więcej – aparaty o budowie modułowej pozwalają na dopasowanie aparatury do potrzeb placówki, oddziału, rodzaju sali, a nawet konkretnego stanowiska. I tak dla szpitala lepszy będzie aparat o szerokim spektrum możliwości, ale dla placówki specjalistycznej warto rozważyć kupno sprzętu wyspecjalizowanego. Dodatkowo moduły można przenosić między podobnymi aparatami, a kolejne podzespoły można dokupować w zależności od zapotrzebowania i możliwości finansowych placówki. 

Ważne, aby aparat był uniwersalny, czyli pozwalał na stosowanie różnorodnych metod znieczulania u pacjentów w każdym wieku (zarówno dla dzieci, dorosłych i osób starszych). Poza podstawowymi funkcjami ważne są dodatkowe opcje, które uzupełniają, a często także znacznie usprawniają pracę urządzenia. Producenci proponują aparaty bazowe, do których w miarę potrzeb dokupuje się kolejne podzespoły, lub kompleksowo wyposażone stacje anestezjologiczne. Takie rozwiązanie jest korzystne dla placówek specjalistycznych, ale też dla tych, które dopiero rozwijają swoją działalność. Warto także przyjrzeć się wymiennym blokom – ważna jest łatwość ich wyjmowania i przystosowanie do autoklawowania, co jest istotne dla utrzymania wysokiego poziomu higieny aparatu.

O jakości aparatu decyduje możliwość stosowania różnych układów: zamkniętych, półzamkniętych, półotwartych i otwartych. Dla przykładu – aparaty pracujące w trybie zamkniętym pozwalają na bardzo dokładną kontrolę składu wprowadzonej do płuc mieszaniny gazowej i powietrza wydychanego. Szczegółowa analiza prowadzona jest przy pomocy gazoazalizatora i systemów recyrkulacji, oczyszczania i regeneracji składu mieszaniny gazowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zużywa się wielokrotnie mniej preparatów znieczulających, zmniejszając w ten sposób szkodliwy wpływ narkozy na organizm pacjenta. Aparaty z zamkniętym układem pozwalają na przeprowadzenie wielogodzinnych operacji ciężko chorych pacjentów i osób w podeszłym wieku. Taki tryb znieczulenia jest znacznie lepiej tolerowany przez pacjentów i istotnie zmniejsza liczbę powikłań pooperacyjnych.

Warto także zwrócić uwagę na jakość wbudowanego respiratora. Powinien mieć czytelny ekran z możliwością prezentacji krzywych i pętli oddechowych, oraz nastawianych i mierzonych parametrów znieczulania. Ważne, aby respirator miał możliwość stosowania wentylacji kontrolowanej objętością, ciśnieniem lub wspomagającej oddech spontaniczny pacjenta. Z innych dostępnych funkcji w nowoczesnych aparatach warto przyjrzeć się: automatycznemu kompensowaniu przestrzeni martwej, systemom oczyszczania gazów znieczulających, sposobie pomiarów zużycia gazów, opcji utrzymania niezmienionej objętości oddechowej poprzez pobieranie powietrza z otoczenia w sytuacji spadku ciśnienia gazów zasilających, a także różnym trybom napędzania respiratora (tlenem lub powietrzem).

Monitorowane parametry i czułość aparatów

O klasie aparatu często decyduje liczba monitorowanych parametrów życiowych i gazowych, jego czułość i szybka reakcja na najmniejsze wahania. Te nowsze aparaty monitorują nawet do 20-30 parametrów, w tym:
  • podstawowe wartości o kluczowym znaczenia dla bezpieczeństwa pacjenta: stężenie gazów anestetycznych i oddechowych, saturacja, czynność serca, wskaźnik BIS (głębokość znieczulenia), temperatura ciała, tętno, ciśnienie krwi, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, minutowy rzut serca;
  • liczbowe parametry spirometryczne: MV, VT, krzywe i pętle oddechowe, f (częstotliwość oddechu), C (podatność), TI:TE, Paw, Ppeep, Pplat, Ppeak, triger;
  • liczbowe parametry gazowe: O2, EtCO2, N2O, InsCO2, wziewne gazy anestetyczne (Hal., Sev., Iso., Des., Enf.).

Jeszcze przed zakupem warto dokładnie przyjrzeć się zdolności aparatu do poprawnej interpretacji tzw. fałszywych alarmów. Sprawdźmy, jak szybko aparatura informuje o zmianach w organizmie pacjenta, co z dokładnością pomiarów i jaki jest czas reakcji po przekroczeniu wartości granicznych. Zwróćmy uwagę, jaka jest powtarzalność pomiarów sprzętu. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości anestezjolog podejmuje natychmiastową decyzję o działaniach korygujących i musi mieć pewność, że aparatura działa prawidłowo