Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Z czego składa się centralny system gazowy?

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2012-08-13
Planując instalację trzeba wziąć pod uwagę trzy zasadnicze elementy: stacje zasilania dla gazów, system rurociągów z punktami kontrolno-pomiarowymi i końcowe przyłącza, czyli kolumny i punkty poboru gazów. Niezależnie od wielkości placówki, każdy system rurociągowy musi mieć stacje zasilania. I tu warto zwrócić uwagę na ich wydajność – wiadomo, im lepszej jakości urządzenia, tym większa wydajność. Stacje zasilania trzeba standardowo wyposażyć w zbiorniki na gazy (warto wcześniej przemyśleć ich liczbę i pojemność w odniesieniu do zapotrzebowania placówki i możliwości ich uzupełniania i dystrybucji), oprócz tego w pompy, sprężarki, filtry, systemy monitorujące i alarmowe. Według najnowszych przepisów układy zasilania powinny składać się z trzech niezależnych źródeł: podstawowego, rezerwowego i awaryjnego.

Ze stacji zasilania gazy rozprowadzane są siecią po całej placówce. Koszt tego elementu instalacji (m.in. rur, złączy) jest najtrudniej oszacować. Dlaczego? Bo tak naprawdę jest on uzależniony od wielkości placówki, liczby pomieszczeń, do których trzeba doprowadzić przyłącza, a także od nakładu pracy, jaki trzeba włożyć w montaż. 

Przy odgałęzieniach od głównej sieci montuje się zespoły kontrolno-pomiarowe, dzięki którym można regulować dystrybucję gazów, a w przypadku awarii – odciąć ich dopływ do konkretnych obszarów szpitala. Dla bezpieczeństwa takie skrzynki kontrolne instaluje się także w pobliżu sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii i wszędzie tam, gdzie stały dostęp i nadzór nad gazami ma kluczowe znaczenie dla zdrowia pacjentów. Mniejsze odgałęzienia od centralnej sieci doprowadzają gazy do punktów poboru – pojedynczych lub zgrupowanych w kolumny.

Co ważne, jeśli sieć gazowa ma dostarczać podtlenek azotu, to w pomieszczeniach, do których jest doprowadzany, należy wykonać instalację wyrzutową do gazów poanestetycznych. Druga ważna kwestia dotyczy produkcji sprężonego powietrza – jeśli sieć wykorzystuje gniazda AIR-MOTOR, to konieczna jest instalacja dodatkowego rurociągu wyrzutowego do pozbycia się nadmiaru sprężonego powietrza.

Na końcu rozgałęzionej sieci są punkty poboru gazów, czasami montowane pojedynczo, ale najczęściej zgrupowane w funkcjonalnych jednostkach, jak: tablice, kasetony, panele czy kolumny. Na oddziałach najczęściej montuje się panele nadłóżkowe, które często mają też przyłącza elektryczne i oświetleniowe, a nawet szyny do zawieszenia aparatury, np. monitorów, respiratorów, pomp infuzyjnych. Na salach operacyjnych, zabiegowych czy w oddziałach intensywnej terapii wygodniejsze są kolumny zasilające, zwykle w wersji podwieszanej do sufitu na przesuwnym ramieniu. Takie kolumny grupują w jednym miejscu wszystkie media na sali: przyłącza gazowe, elektryczne, oświetleniowe, teleinformatyczne. Czasami istnieje możliwość połączenia kolumny z zintegrowanym systemem zarządzania salą. Mobilność kolumny to duża wygoda – jej położenie można dostosować do konkretnej sytuacji.
 
Wymogi prawne – warto pamiętać!
  • Norma PN-EN ISO 7396-1 z 2007 roku o tytule „Systemu rurociągowe do gazów medycznych” określa zasady, według których należy wykonać i certyfikować centralne instalacje. Nakazuje również montowanie układów zasilania składających się z trzech niezależnych źródeł: podstawowego, rezerwowego i awaryjnego.
  • Elementy instalacji gazowej powinny mieć oznakowanie CE.
  • Ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie klasyfikowania wyrobów medycznych z dnia 5 listopada 2010 roku (Dz. U. Nr 215, poz. 1416) określa, że system rurociągowy do gazów jest wyrobem medycznym klasy IIB. Wymieniona ustawa implementuje Dyrektywę Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 roku dotyczącą wyrobów medycznych.