Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Finansowanie - Kredyt, pożyczka, a może leasing?

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2012-07-30
Poza kredytem inwestycyjnym w sytuacji rozbudowy i modernizacji, banki oferują również placówkom medycznym kredyty w rachunku bieżącym lub kredyty odnawialne. Oba udzielane są zwykle na okres jednego roku, a ich wielkość dochodzi do wysokości 50% miesięcznego obrotu placówki. To stosunkowo mało, biorąc pod uwagę fakt, że przy finansowaniu inwestycyjnym banki godzą się na kwoty sięgające nawet 60% rocznego obrotu szpitala. Jeśli szpital korzysta z kredytowania w rachunku bieżącym, to kwota główna potrąca jest z wpływów. W sytuacji, kiedy placówce ponownie potrzebne są zwrócone już środki – następuje odnowienie kredytowania. Z kolei kredyty odnawialne zwykle przyznawane są na jeden rok, przy czym spłata całości zadłużenia zwykle realizowana jest na koniec okresu rozliczeniowego. Jeśli natomiast szpital potrzebuje tych pieniędzy – istnieje możliwość przesunięcia terminu spłaty na kolejne 12 miesięcy.

Ile to kosztuje? Za uruchomienie kredytu banki pobierają marżę w wysokości od 0,5 do 1,0% wartości kredytu. Potem dochodzą jeszcze comiesięczne odsetki. Zabezpieczeniem kredytu często są cesje kontraktów lub poręczenie organu założycielskiego, czasami banki pobierają dodatkowo kaucje w wysokości 2-3 miesięcznych rat. w sytuacji dużego zadłużenia placówki, banki zabezpieczają się poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub zastawu na sprzęcie medycznym.

Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy wpływy z NFZ-u opóźniają się, a szpital pilnie potrzebuje środków na bieżącą działalność. Wtedy ratunkiem może być tzw. ekspresowy kredyt kasowy, zwykle udzielany na stosunkowo krótki czas, np. na 3 miesiące. Koszty takiego kredytu są sporo wyższe niż w przypadku kredytu w rachunku bieżącym lub odnawialnego. Banki pobierają przynajmniej 2% prowizji, a samo oprocentowanie często jest wyższe niż to dotyczące bazowego kredytu obrotowego. Jako zabezpieczenie banki wymagają cesji 100% wpływów z NFZ-u, ale to nie wszystko – często potrzebne jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie.

Pożyczka – alternatywa dla kredytu?

A co zrobić w sytuacji, kiedy wyniki finansowe placówki nie pozwalają na uzyskanie kredytu, a organ założycielski nie jest w stanie pomóc w realizacji przedsięwzięcia? W zależności od rodzaju inwestycji, dostępnych jest kilka opcji. W sytuacji, kiedy projekt zakłada zarówno prace budowlane, jaki i wyposażenie w sprzęt medyczny, alternatywą dla kredytu może być pożyczka. Po taką formę finansowania warto zwrócić do instytucji specjalizującej się w obsłudze rynku medycznego. Pożyczki mają dwie istotne zalety. Po pierwsze – często jedynym zabezpieczeniem jest weksel in blanco, nie ma konieczności przedstawiania skomplikowanych poręczeń, po drugie – pożyczka jako usługa zwolniona jest z podatku VAT, co znacznie zmniejsza realny koszt inwestycji.

W przypadku, kiedy placówka potrzebuje środków na sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego, oprócz kredytu i pożyczki, może skorzystać także ze sprzedaży ratalnej, a także z dwóch form leasingu – finansowego lub operacyjnego.

Sprzedaż ratalna to duży ukłon dostawców i producentów sprzętu w stronę placówek medycznych. Jest to efektywna i stosunkowo tania forma finansowania. Dostawcy często przy sprzedaży uwzględniają swoją marżę, natomiast koszt finansowania zakładają na poziomie minimalnym. To wygodne rozwiązanie nie tylko dla placówek, ale też dla dostawców. Dodatkowo dystrybutorzy, jeśli nie dysponują dostatecznym potencjałem finansowym dającym możliwość sfinansowania zakupu sprzętu medycznego w dłuższym okresie współpracują z instytucjami finansowymi i wspólnie – w ramach konsorcjum – są w stanie zapewnić placówkom medycznym kompleksową usługę dostawy urządzeń wraz z ofertą finansowania.

Czy leasing to korzystne rozwiązanie?

Leasing sprzętu medycznego jest ostatnio bardzo popularną metodą finansowania. z czego to wynika? Leasing to narzędzie wspierające sprzedaż przez dostawców. Zacieśnia się współpraca między producentami i dostawcami sprzętu a firmami leasingowymi, co skutkuje uproszczeniem formalności i obniżeniem kosztów całej operacji. Klient dostaje od dostawcy kompleksową ofertę na sprzęt połączoną z planem finansowania.

Leasing jest szczególnie polecany placówkom, którym zależy na utrzymaniu płynności finansowej, a które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Z leasingu korzystają małe gabinety, ale też duże koncerny, gdyż leasing umożliwia dostęp do nowoczesnego sprzętu bez potrzeby angażowania własnych środków finansowych. Co więcej – przedmiotem umowy leasingowej może być nie tylko aparatura, ale także ambulanse i wyposażenie, w tym m.in. komputery, meble, samochody firmowe. W zależności od tego, czy placówka zdecyduje się na leasing operacyjny czy finansowy, różna jest płatność podatku VAT. W przypadku leasingu finansowego podatek VAT (8%) należy zapłacić zaraz po dostawie sprzętu, co nie jest wymagane w leasingu operacyjnym. Ale ten też ma swoje wady – leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i w związku z tym jest opodatkowany stawką 23% VAT, a nie preferencyjną stawką 8% dla sprzętu medycznego.

Warto też zwrócić uwagę na długość okresu finansowania i wysokość rat. To, jakie warunki zaproponuje leasingodawca, zależy często od możliwości danej placówki, jej możliwości finansowych, przychodów, a nawet od sezonowości wielkości wpływów. Wielkość wpłat zależy również od waluty umowy leasingowej – najczęściej to PLN, CHF lub EUR. Decydując się na leasing w obcej walucie trzeba być ostrożnym, gdyż wahania na rynkach walutowych potrafią znacznie zmieniać wysokość spłat.