Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XI NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
XI NAUKOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

31 MAJA–2 CZERWCA 2012 • OLSZTYN

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Współprzewodniczący 
Lek.  med. Janusz Hosaja 
Lek. med. Józef Kozak 
Sekretarz/Skarbnik 
Lek. med. Katarzyna Oniszczuk-Bączkiewicz 
Członkowie 
Lek. med. Jerzy Ostrowski 
Lek. med. Joanna Pawłowicz-Radosz 
Lek. med. Czesław Szczodruch 
Lek. med. Marek Zdrojek 
Dr n. wet. Sylwia Lew-Kojrys 
Dr n. wet. Anna Rozicka 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO 
Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski 

WSPÓŁORGANIZATOR 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

MIEJSCE OBRAD
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

TEMATYKA ZJAZDU - SESJE NAUKOWE I SZKOLENIOWE 
1. Elastografia – współczesne zastosowania diagnostyczne 
2. BIRADS USG – kontrowersje 
3. Ultrasonografia klatki piersiowej 
4. Ultrasonograficzne środki kontrastujące w pediatrii 
5. Wybrane zagadnienia z ultrasonografii narządu ruchu 
6. Ultrasonografia w anestezjologii i stanach zagrożenia życia 
7. Ultrasonografia objętościowa na poziomie przepony miednicy mniejszej 
8. Współczesna ultrasonografia w weterynarii 
9. Sesja naukowa Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej PTU 
10. Nowe standardy w diagnostyce USG tarczycy i kwalifikowanie nieprawidłowych zmian w jej miąższu do BACC 
11. Ultrasonograficzne środki kontrastujące – zastosowania diagnostyczne w 2012 roku 
12. Współczesna diagnostyka USG stercza – obrazowanie objętościowe, UŚK, elastografia 
13. Wysokoczęstotliwościowa i wysokorozdzielcza ultrasonografia skóry i tkanki podskórnej 

SESJE  DLA LEKARZY WETERYNARII 
1. Badanie dopplerowskie w przewlekłej chorobie nerek u psów i kotów
2. Ultrasonografia stawu kolanowego u psów
3. Obraz ultrasonograficzny trzustki znaczenie kliniczne u małych zwierząt
4. Co można uwidocznić w obrazie USG ściany przewodu pokarmowego?
5. Zastosowanie badania ultrasonograficznego i dopplerowskiego w diagnostyce zespoleń wrotno obocznych wątroby u psów
6. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u zwierząt
7. Analiza ultrasonograficzna chorób jąder u psów
8. Diagnostyka USG chorób gruczołu krokowego
9. Ultrasonografia szyi  psów i kotów
10. Zastosowanie ultrasonograficznej fetometrii w prognozowaniu terminu porodu u suk

PUNKTACJA
Za udział w całym zjeździe uczestnik otrzymuje  10 punktów na certyfikacie PTU,  oraz liczbę punktów edukacyjnych, zgodną  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2004 r.  (Dz. U. Nr 231, pozycja 2326 z późn. zmianami), licząc czas udziału w sesjach – 1 punkt za każdą godzinę lub 0,5 punktu za każde 30 min. 

Punkty będą przyznawane na podstawie elektronicznej rejestracji czasu uczestnictwa w sesjach zjazdowych. 


SEKRETARIAT  / ORGANIZATOR
Biuro Kongresów Holiday Travel Sp. z o.o.  00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 10 
Kontakt Telefon: (22) 210 06 55 Tel. komórkowy: 784 409 078 Fax: (22) 825 91 52  
E-mail: zjazd@ptu2012.pl 


WIĘCEJ INFORMACJI

Tagi: usg ptu