Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć SPZOZ przekształcające się w spółki

serwiszoz.pl | 2012-04-20

Umorzenie zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym i dotacje na ich spłatę mają zachęcić do przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową.

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przekształcenie SPZOZ w spółkę kapitałową ma następować bez uprzedniej likwidacji zakładu. Zgodnie z zasadami kontynuacji prowadzenia działalności powinno nastąpić przejęcie zobowiązań SPZOZ przez spółkę kapitałową. Oznacza to ryzyko upadłości w przypadku zadłużonych SPZOZ, gdyż spółki kapitałowe podlegają procedurom upadłościowym.

Ustawodawca wprowadził mechanizmy ograniczające to ryzyko. Jednocześnie premiuje podmioty, które szybko przekształcą SPZOZ w spółki kapitałowe.
Premia polega m.in. na:

•    umorzeniu zobowiązań z tytułu podatków, opłat, składek oraz
•    przyznaniu dotacji na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych podmiotu tworzącego przejętych od SPZOZ, odsetek od nich lub pokrycie kosztów przekształcenia, w tym kosztów określenia wartości rynkowej nieruchomości.

Umorzeniu nie podlegają natomiast m.in.:
•    zaległości podatkowe i celne określone w decyzji właściwego organu podatkowego, organu celnego lub organu kontroli skarbowej,
•    opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

W ustawie o działalności leczniczej zapisana jest górna granica dotacji dla podmiotów tworzących spółki kapitałowe na pokrycie zadłużenia przekształcanych SPZOZ - jest to 1,7 mld zł (w tym umorzenia).


>> Dowiedz się, które zobowiązania SPZOZ podlegają umorzeniu, a które nie, oraz jakie dokumenty podmiot tworzący przekazuje wierzycielom w związku z umorzeniem zobowiązań.
Tagi: SPZOZ
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej