Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"BLOK OPERACYJNY - ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE"

Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o.
24/25 maja 2012 r. 
Hotel Gromada, Warszawa, ul. 17 stycznia 32

Szanowni Państwo! 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XIII Ogólnopolskim Sympozjum „Blok operacyjny - organizacja i funkcjonowanie".

Celem Autorów programu było zwrócenie uwagi na najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem bloku operacyjnego, dotyczące: wyposażenia, bezpieczeństwa, powikłań i zakażeń okołooperacyjnych oraz zatrudnienia personelu.

Chociaż w ostatnich latach, stało się oczywistym, iż blok operacyjny jest miejscem gdzie generowane są największe przychody szpitala, to cały czas priorytetowe finansowanie tej jednostki organizacyjnej nie jest standardem. Stąd aspekty finansowe będą poruszane w większości tegorocznych sesji.

Rozpatrując zagadnienia związane z organizacją bloku operacyjnego, nie sposób pominąć problematyki zatrudnienia jego personelu. Zmiany właścicielskie szpitali i zmieniające się formy zatrudnienia, czynią to jak najbardziej zasadnym.

Do udziału w tegorocznych obradach zapraszamy Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie Tych z Państwa którzy na co dzień pracują w blokach operacyjnych oraz decydują o sposobie ich funkcjonowania i finansowania.

Tradycyjnie zapraszamy też Przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych. Państwa udział w wystawie i obradach, jest znakomitą okazją do zapoznania się z najnowszą ofertą oraz najnowocześniejszymi, wdrażanymi rozwiązaniami. 

Z wyrazami szacunku
w imieniu organizatorów obrad
Paweł Wójcik

Program sympozjum:

Przygotowanie i koordynacja programu
- Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szreter 

Dzień I (24 maja 2012 r.)

Sesja I
Specjalistyczne sale operacyjne?
Chirurgia ortopedyczno-urazowa
Chirurgia naczyniowa
Torakochirurgia
Ginekologia i położnictwo
Chirurgia dziecięca
Zarządzanie i ekonomia 

Sesja II
Bezpieczeństwo w bloku operacyjnym
Sprzęt
Zespół
Organizacja pracy
Finansowanie
Dyskusja 

Sesja III
Powikłania okołooperacyjne, związane z postępowaniem:
-anestezjologa
- chirurga
- pielęgniarki operacyjnej
Dyskusja 

Dzień II (25 maja 2012 r.)

Sesja IV
Zakażenia okołooperacyjne :
- chirurgiczne 
- lekarz 
- pielęgniarka
- anestezjologiczne
- lekarz
- pielęgniarka
Dyskusja 

Sesja V
Formy zatrudnienia, a organizacja pracy w bloku operacyjnym
Aspekty prawne
Opinia nadzoru właścicielskiego
Opinia oddziałowej bloku
Opinia kierownika bloku 
Dyskusja 


Opłaty

Opłata rejestracyjna dokonana:
- od 16 marca do 15 maja - 690 zł
- od 15 maja do 25 maja - 790 zł
WIECZÓR KOLEŻEŃSKI - 270 zł 

Cena zawiera podatek VAT.

W przypadku udziału w szkoleniu dwóch osób z tego samego ośrodka opłata rejestracyjna ulega obniżeniu o 50 zł od osoby.
Opłata rejestracyjna zapewnia: udział w konferencji, kawę, herbatę, lunch. 


Organizatorzy
Abacus Biuro Promocji Medycznej Sp. z o.o. 

współpraca
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o. 

Kontakt
Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Pawińskiego 5a Blok D
02-106 Warszawa
tel. (0-22) 867 24 26, 867 24 25
fax (0-22) 668 71 89
e-mail: sekretariat@ipoz.pl