Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie zamierza usprawnić swoje procesy zarządcze i naprawić finanse

A.M.G. Finanse | 2012-04-04

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie oraz Powiat Augustowski podpisali umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu, a także przygotowanie oceny sytuacji finansowo-organizacyjnej placówki.

 

Umowę podpisano 29 marca 2012 r. W jej ramach szpital oraz podmiot tworzący otrzymają analizę działalności podstawowej placówki, obejmującą między innymi procesy wytworzenia usługi medycznej oraz procesy zakupów i dostaw, jak również zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi.

„Szpital w Augustowie to kolejna placówka w województwie podlaskim, po Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach, która zdecydowała się na profesjonalne wsparcie zewnętrznego doradcy w postaci A.M.G. Finanse. Świadczy to o rosnącej świadomości wśród osób odpowiedzialnych za losy polskich szpitali, że poprawa ich sytuacji finansowej niejednokrotnie wymaga obiektywnej zewnętrznej oceny działalności podległych im placówek oraz wynikających z tego konkretnych, efektywnych działań naprawczych” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

Wnioski, które pojawią się na bazie przeprowadzonych przez A.M.G. Finanse analiz, posłużą do zaproponowania szpitalowi odpowiednich działań restrukturyzacyjnych, mających na celu uzdrowienia finansów placówki.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G.Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów