Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Co z polisami od zdarzen medycznych?

www.serwiszoz.pl | 2012-04-05

Brak ważnej polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych nie może być powodem rozwiązania umowy ze szpitalem przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Fundusz może rozwiązać umowę ze szpitalem jedynie w przypadkach określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Ponieważ nie został wśród nich wymieniony brak polisy umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, nie można z tego powodu rozwiązać umowy.

Taką interpretację potwierdził Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który zauważył, że przewidywane zmiany legislacyjne najprawdopodobniej doprowadzą do fakultatywnego charakteru spornego ubezpieczenia.

>>Podlegasz obowiązkowi wykupienia polisy ubezpieczenia od zdarzeń medycznych? Zastanawiasz się co zrobić w obecnej sytuacji? Przyjdź na Forum Kadry Zarządzającej w Ochronei Zdrowia 2012, a uzyskasz odpowiedź od ekspertów!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej