Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Program dostosowawczy - jak go przygotować?

www.serwiszoz.pl | 2012-04-03
Do 30 czerwca 2012 r. menedżerowie podmiotów medycznych muszą opracować programy dostosowania placówek do wymogów sanitarno-budowlanych.

Obowiązek ten został określony w rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Każdy program dostosowawczy powinien zawierać informacje przygotowane w formie tabeli, składającej sie najlepeiej z trzech kolumn:
  1. wymogi rozporządzenia

  2. warunki niespełnione

  3. propozycja terminu oraz sposobu ich spełnienia.

>>Musisz opracować program dostosowawczy dla swojej placówki, ale nie wiesz jak to zrobić. Ułatw sobie pracę, kliknij!

Gdzie należy złożyć program dostosowawczy?

 

W ustawie o działalności leczniczej usystematyzowano strukturę organów właściwych, do których kierownik podmiotu leczniczego musi złożyć program dostosowawczy.

Zgodnie z nią organem prowadzącym rejestr, do którego należy złożyć program (aktualizację) jest:

  • wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych,
  • okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk,
  • okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk.

Już dziś zgłoś swój udział na Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia, 17 maj 2012 i rozwiej swoje wątpliwości związane z dostosowaniem podmiotu do wymagań ustawy o działalności leczniczej!

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej