Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Fundacja Ronalda McDonalda wspiera szkolenia lekarzy pierwszego kontaktu

MedicalOnline.pl | 2012-03-26
Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 1300 nowych przypadków chorób nowotworowych u dzieci. Niestety najczęściej choroba jest już w stadium zaawansowanym. Dzieje się tak między innymi dlatego, że jej symptomy u dzieci są często mało charakterystyczne i pozornie niegroźne. Właściwa diagnoza i rozpoczęcie leczenia w ośrodku specjalistycznym na wczesnym etapie choroby istotnie zwiększa szanse na szybki powrót dziecka do zdrowia a także ogranicza jego cierpienia oraz skutki uboczne terapii.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie i świadomość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Począwszy od 2003 roku Fundacja Ronalda McDonalda finansuje szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, realizowane pod kątem wczesnego rozpoznawania nowotworów. Szkolenia prowadzi doświadczony zespół onkologów dziecięcych pod kierownictwem prof. Jerzego Kowalczyka, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej i kierownika Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie. 

Od momentu zainicjowania programu zorganizowano już 85 szkoleń, w których uczestniczyło ponad 2500 lekarzy POZ z terenu całego kraju.

Program szkoleń prowadzony dotychczas w województwie lubelskim potwierdził, jak ważna jest edukacja lekarzy pierwszego kontaktu. Po 9 latach prowadzenia szkoleń na tym terenie zauważalna jest znaczna poprawa wykrywalności zmian onkologicznych we wczesnym stadium. Przykładem mogą być  nieziarniczne chłoniaki złośliwe. W latach 2004-2006 tylko u 50% dzieci rozpoznanie było stawiane w czasie trwania objawów wstępnych poniżej 1 miesiąca, natomiast już w roku 2007 było to aż 87,5% pacjentów. 

W przypadku choroby Hodgkina objawy trwające poniżej 2 miesięcy przed ustaleniem rozpoznania występowały u 35% , a w roku 2007  u 60%. 

W guzach litych w latach 2004 – 2006 opóźnienie w rozpoznaniu poniżej 2 miesięcy trwania objawów wstępnych dotyczyło 73% dzieci, podczas, gdy w latach 2007 – 2008 już aż u 88% dzieci.

"W Polsce wiemy, jak skutecznie leczyć choroby nowotworowe u dzieci, mamy wyspecjalizowane ośrodki. Problem polega na tym, że przy tej samej wiedzy, metodach i lekach wyniki leczenia w kraju są generalnie gorsze od uzyskiwanych w Europie Zachodniej. To efekt tego, że w Polsce niestety duża część dzieci trafia do specjalistycznych placówek medycznych już w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej. Chodzi o to, żeby każdy lekarz, zwłaszcza pierwszego kontaktu, zachowywał czujność badając małego pacjenta, bowiem w swojej karierze medycznej zawsze może się zetknąć z dzieckiem chorym na nowotwór. Większość opóźnień w kierowaniu dzieci na leczenie związana jest niestety z niedokładnym badaniem. Organizując tego typu szkolenia, chcemy na to szczególnie zwrócić uwagę” – mówi prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

Po sukcesie szkoleń prowadzonych na terenie województwa lubelskiego organizatorzy rozszerzają program na tereny Pomorza Zachodniego i Podlasia. 

Program merytoryczny szkoleń lekarzy pierwszego kontaktu obejmuje takie zagadnienia jak: 
1. Wczesne objawy i diagnostyka nowotworów OUN
2. Wczesne objawy białaczek u dzieci
3. Wczesne objawy i diagnostyka nowotworów litych u dzieci
4. Powiększenie węzłów chłonnych
5. Centralne dojścia żylne – zasady postępowania
6. Psychologiczne aspekty rozpoznania choroby nowotworowej u dzieci – informowanie 
o chorobie
7. Problemy psychologiczne dzieci w trakcie i po leczeniu choroby nowotworowej
8. Współpraca lekarza rodzinnego z ośrodkiem specjalistycznym w leczeniu dziecka chorego na nowotwór
9. Problemy edukacyjne dzieci z chorobą nowotworową

Szkolenia obejmą 12 godzin wykładów i dyskusji. Kurs jest bezpłatny, a każdy uczestnik otrzymuje certyfikat uczestnictwa potwierdzający udział w programie podnoszącym klasyfikacje zawodowe.

W programie szkoleń dla lekarzy Fundacja Ronalda McDonalda korzysta z wydanych własnym staraniem dwóch opracowań naukowych: poradnik dla rodziców „Przejść przez chorobę nowotworową dziecka” pod redakcją prof. Jerzego Kowalczyka, oraz podręcznik dla lekarzy POZ „Od objawu do nowotworu” pod redakcją prof. Alicji Chybickiej.