Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Psychiatryczny w Łodzi oraz Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie otrzymają profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania

A.M.G. Finanse | 2012-03-26

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie podpisały umowy z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu, obejmujące między innymi przeprowadzenie oceny sytuacji finansowo-organizacyjnej placówek, a także ocena możliwości ewentualnego połączenia tych placówek w jeden SPZOZ.

 

Podpisanie odpowiednich umów nastąpiło 21 marca 2012 r. A.M.G. Finanse przeprowadzi kompleksową analizę funkcjonowania placówek, w tym między innymi procesów wytworzenia usługi medycznej oraz procesów zakupów i dostaw. Weryfikacji poddane zostanie także zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami. A.M.G. Finanse oceni też zasadność potencjalnego połączenia obu szpitali w jeden SPZOZ.

„Profesjonalne wsparcie zewnętrznego doradcy staje się na szczęście coraz bardziej powszechne wśród polskich szpitali. Jest bowiem oczywiste, że nawet najlepsza kadra menadżerska placówki medycznej nie jest w stanie poradzić sobie z wieloma problemami organizacyjno-finansowymi i szuka wsparcie zewnętrznego specjalisty.To jest przecież standard w prywatnych firmach, a nie ma co ukrywać – szpital pod kątem budżetu i wyzwań organizacyjno-finansowych trzeba porównywać właśnie do sprawnie zarządzanych firm” - mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

„Szpitale w Łodzi oraz Warcie zdają sobie na szczęście sprawę z potrzeb związanych z odpowiednim zarządzaniem, za co należą się im słowa uznania. Dodatkowo też zastanawiają się nad potencjalnym efektywnym rozwiązaniem w postaci połączenia obu placówek w jeden SPZOZ, czego zasadność ma też ocenić w ramach umów A.M.G.Finanse. To jest nowatorskie myślenie, które w ochronie zdrowia jest jak najbardziej potrzebne” – dodaje Tomasz Kopiec.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów