Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Po jakiej cenie szpital może zakupić leki

Serwis ZOZ | 2012-03-23

Minister Zdrowia opublikował komunikat dotyczący interpretacji art. 9 ustawy refundacyjnej. Doprecyzowano w nim wykładnię 1 i 2 ust. tego artykułu.

Zgodnie z komunikatem, rozstrzygający w kwestii maksymalnej ceny po jakiej szpital może zakupić lek, jest ustęp 1, który głosi, że w celu realizacji świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zobowiązany jest nabywać leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż urzędowa marża hurtowa.

Ustęp 2 opisuje sytuację w przypadku, gdy lek z daną substancją czynną stanowi podstawę limitu lub też koszt jednego DDD leku jest niższy niż koszt DDD leku stanowiącego podstawę limitu.

Więcej na temat organizacji polityki lekowej w podmiocie leczniczym dowiesz się podczas Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012, 17 maja 2012, Warszawa!
Zgłoś udział do 25.03.2012 a otrzymasz 500 zł Rabatu!
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej