Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

A.M.G. Finanse opracuje wniosek o udzielenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pożyczki pieniężnej dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

A.M.G. Finanse | 2012-03-19
A.M.G. Finanse, firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach. Jej przedmiotem jest opracowanie wniosku o udzielenie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pożyczki pieniężnej.


Umowę podpisano 5 marca 2012 r. Potencjalne środki finansowe pozyskane z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. mają pomóc placówce przeprowadzić niezbędne działania zmierzające do poprawienia jej sytuacji finansowej.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G.Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów