Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy szpitale mogą przyjmować darwizny w postaci leków?

www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl | 2012-03-20
Ustawa z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która weszła w życie 1 stycznia br., wprowadziła liczne zakazy odnoszące się do polityki lekowej.

Szpitale nie mogą przyjąć darowizny w postaci leków od firm farmaceutycznych produkujących lub prowadzących obrót produktami refundowanymi, jeżeli stanowiłoby to formę zachęty do zaopatrywania się w leki u takiej firmy lub jakiekolwiek zobowiązanie do nabywania takich leków.

>>Dowiedz się, w jakich sytuacjach szpitale mogą przyjmować darowizny. Weź udział w Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 2012! Rabat 500 zł do 25.03.2012

Mogą natomiast przyjmować innego rodzaju darowizny, gdyż ustawa refundacyjna nie nałożyła na nie takiego zakazu. Istotne jest jednak opracowanie i stosowanie regulaminu przyjmowania darowizn m.in. po to, aby z ich przyjęciem nie wiązały się jakiekolwiek korzyści dla podmiotu przekazującego darowiznę lub osoby odpowiedzialnej za jej przyjęcie w placówce.

Masz wątpliwości, jak zorganizować politykę lekową w Twojej placówce?
Zastanawiasz się, jak opracować regulamin przyjmowania darowizny?


Weź udział z II ogólnopolskim spotkaniu menedżerów i kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, administracji oraz IT pt."Jak w nowych warunkach prawnych zarządzać placówką medyczną w 2012 r.?" , które odbędzie się 17 maja 2012 r. w Centrum Konferencyjnym PIAP w Warszawie!

Podczas forum będziesz mógł wysłuchać wystąpienia Jerzego Gryglewicza, Lidera Projektu MBA w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie, który przybliży słuchaczom zagadnienie: "Ustawa refundacyjna - nowa organizacja polityki lekowej w podmiocie leczniczym".
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej