Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zbliża się koniec okresu przejściowego dostosowania do wymogów ustawy o działalności leczniczej

www.forumochronyzdrowia2012.wip.pl/ | 2012-03-18

30 czerwca 2012 r. kończy się okres przejściowy, w którym kierownicy podmiotów leczniczych oraz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych muszą dostosować ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz zgłosić odpowiednie zmiany do rejestru.

Rozwiej swoje wątpliwości dotyczace dostosowania placówki do ustawy o działalności leczniczej podczas Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 17 maja 2012 r.

Do tego czasu również każdy z kierowników ma obowiązek przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania placówki do wymogów sanitarno-budowlanych.

Koniecznie dowiedz się, jakie niezbędne kroki dostosowawcze musisz podjąć do 1 lipca 2012, w celu spełnienia wymagań ustawy o działalności leczniczej. Wszystkie wątpliwości w tym zakresie rozwiejesz, uczestnicząc w wykładzie Piotra Warczyńskiego - dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia podczas Forum Kadry Zarządzającej w Ochronie Zdrowia 17 maja 2012.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej