Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

NFZ sfinansuje więcej świadczeń kardiologicznych

redakcja | 2012-03-08

5 marca do katalogu świadczeń gwarantowanych przez NFZ zzakresu chorób układu krążenia dopisano ultrasonografię wewnątrznaczyniową oraznowe metody obrazowania tętnic.

Propozycja aktualizacji katalogu została przedstawiona w styczniu2012 r, przez Stowarzyszenie Zawodowe Kardiologów Inwazyjnych oraz środowiskolekarskie.

Na nową listę wprowadzono nowe metody obrazowania tętnic(pomiar gradientu przezzwężeniowego FFR), ultrasonografię wewnątrznaczyniową(IVUS) a także zabiegi wielonaczyniowe z użyciem więcej niż jednego stentu,które stanowią alternatywę dla rewaskularyzacji chirurgicznej i są dużonowocześniejszym rozwiązaniem niż tradycyjne by-passy.

Profesor Paweł Buszman, współzałożyciel StowarzyszeniaZawodowego Kardiologów Inwazyjnych,e przypomniał także, że chorobysercowo-naczyniowe wciąż są najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce – ich liczba osiąga 450 przypadków śmierci na 100 tysięcy ludności, co w dalszym ciągustanowi wartość 2-3-krotnie większą niż w Europie Zachodniej. 

>> Więcej aktualności znajdziesz w "Serwisie Kadry Zarządzającej ZOZ" <<

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej