Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wyłączenia w dodatkowych postępowaniach z NFZ

redakcja na podst. komunikatu NFZ | 2012-03-02
 W czasie dodatkowych postępowań w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z podmiotami niespełniającymi wszystkich wymagań dopuszczalne są jedynie dwa rodzaje odstępstw

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 161b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej dopuszczalne odstępstwa mogą być stosowane wyłącznie do wymagań dotyczących:
  • personelu medycznego
  • wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Brak spełnienia wymagań o innym charakterze nie może być powodem ogłoszenia dodatkowego postępowania.

>> Uniknij ryzyka podczas kontroli - zamów publikację "Kontrole NFZ, Ministra Zdrowia i organów tworzących podmioty lecznicze" <<
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej