Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

Physio-Control | 2012-02-24
XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

lifepak20e

XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

lifepak15

XXI Zimowe Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii

lucas

W dniach 29.02 - 3.03.2012 whotelu Gołębiewski  w Karpaczu odbędziesię Sympozjum Medycyny Ratunkowej i Intensywnej Terapii.

Hasłoprzewodnie spotkania to „Partnerstwo dla Pacjenta”. Sympozjum będzie miećcharakter międzynarodowy. Program naukowy obejmie obszary ochrony zdrowia,powiązań medycyny ratunkowej z kardiologią, neurologią, traumatologią,intensywną terapią, medycyną rodzinną oraz pediatrią. Wśród poruszanych tematówznajdą się m.in. takie zagadnienia jak: etyka i prawo, sytuacje kryzysowe,bezpieczeństwo obywatelskie, nowoczesne techniki medycyny.

Podczassympozjum będą prowadzone warsztaty i kursy doskonalące z zagadnień: medycynyratunkowej wieku dziecięcego, nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego, resuscytacjikrążeniowo-oddechowej, unieruchamiania złamań, krwotoków około-urazowych, ultrasonografii,endoskopii ratunkowej, przygotowania psychologicznego do kontaktów zpacjentami, opanowania stresu. Celem spotkania jest wzbogacenie wiedzypraktycznej, jak i wymiana poglądów wśród uczestników sympozjum.

Podczas konferencji prezentowane będąnowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia pomagające ratować ludzkieżycie- defibrylatory: LIFEPAK20e, LIFEPAK15, LIFEPAK1000 oraz urządzenie do mechanicznej kompresjiklatki piersiowej LUCAS2.

Organizatoremjest Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej.

Patronatnad Sympozjum i wydarzeniami towarzyszący­mi obejmuje Minister Zdrowia,Wojewoda Dolnośląski, JM Rektor AM we Wrocławiu oraz Burmistrz Miasta Karpacza.

 

         Szczegółowe informacje, harmonogramsympozjum są dostępne na  

         stronie:

         www.medycynaratunkowa.wroc.pl/