Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Alarmy i sygnalizacja awarii w centralnych systemach gazowych

Milena Pietrzykowska/MedicalOnline.pl | 2012-02-10
Alarmy i sygnalizacja awarii w centralnych systemach gazowych

Rozwój rynku gazów medycznych i zwiększone zapotrzebowanie na nie wymusza wprowadzenie lepszych systemów ich dostarczania i nadzoru. 

Lokalnie nad prawidłowym działaniem systemu rurociągowego czuwają zespoły kontrolno-pomiarowe (tzw. skrzynki) instalowane w oddziałach, salach operacyjnych czy salach intensywnej opieki medycznej. Pozwalają na regulację (zamykanie, otwieranie) przepływu gazów, stałą ich kontrolę oraz podłączenie zasilania awaryjnego. Parametry gazów są stale monitorowane, a w razie awarii reakcja jest natychmiastowa. w sytuacji usterki centralnego zasilania, system ma możliwość włączenia dodatkowego zasilania i doprowadzenie gazów przez skrzynkę do obsługiwanego przez nią obszaru.

Zwykle centralne systemy rurociągowe wyposażone są w dwa rodzaje sygnalizacji. Pierwszy z nich sygnalizuje awarię źródeł zasilania w sytuacji, kiedy dojdzie do przekroczenia ustalonych granic ciśnienia roboczego wytwarzanego przez źródła zasilania lub kiedy dojdzie do awarii sieci elektrycznej. W drugim przypadku system sygnalizuje problem, gdy dojdzie do przekroczenia określonej wartości ciśnienia w rurociągach doprowadzających gazy.

Oprócz tego sieć gazową można zaopatrzyć w dodatkowy system alarmowy, który kontroluje wszystkie elementy rurociągu, a informacje o jego działaniu zapisuje w centrali gromadzącej dane i dalej udostępnia całej sieci. Specjalne oprogramowanie gromadzi dane z czujników ciśnienia i mierników zużycia gazów i przekazuje je centralnemu systemowi. Ma również połączenie z głównym systemem zarządzania instalacjami budynku. Dane z całego systemu mogą być wyświetlane lokalnie lub w głównej stacji monitorującej. Dużą zaletą takich systemów jest ich elastyczność – skonstruowane są w taki sposób, aby swobodnie w każdej chwili dodawać nowe komponenty albo zmieniać istniejącą instalację, można je również łatwo rozbudowywać i dodawać nowe funkcje.

Systemy pomocnicze
Do punktów kontrolno-pomiarowych można dołączyć moduły, które pozwalają na kontrolowanie zużycia gazów w każdej strefie obsługiwanej przez konkretną skrzynkę. Takie urządzenia dodatkowo mają połączenia z głównym systemem rurociągowym placówki. Pomiar zużycia gazów ma uzasadnienie ekonomiczne – pozwala na ich efektywniejsze wykorzystanie, łatwe rozliczanie poszczególnych sektorów placówki z zużycia, lepszą logistykę zasilania gazami, a także na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w rurociągach.

Inną opcją są moduły pozwalające na ciągły nadzór nad czystością sprężonego powietrza wytworzonego w szpitalu. Powietrze medyczne produkowane w placówce jest kwalifikowane jako farmaceutyczne. W sytuacji, kiedy powietrze nie jest dostatecznie czyste i nie spełnia norm, system wysyła sygnały alarmowe do punktów kontrolno-pomiarowych i głównego systemu. Jeszcze o krok dalej idą urządzenia do uzdatniania powietrza montowane w nowych lub istniejących już systemach rurociągowych. Instalacja „suszy” powietrze w rurociągu, mierzy również punkt rosy wychodzącego powietrza, dzięki czemu moc kolumny zużywana jest wydajniej. Pozwala to przedłużać sprawność instalacji gazowej i zmniejszyć koszty regeneracji.