Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpitale w województwie łódzkim otrzymają wspólne zasady księgowania

A.M.G. Finanse | 2012-02-03
Szpitale publiczne województwa łódzkiego, za które odpowiada Urząd Marszałkowski, już niedługo podlegać będą wspólnym zasadom księgowania, a także dysponować jednolitymi wzorami Bilansów oraz Rachunku Zysków i Strat. Samorząd Województwa podpisał umowę z firmą A.M.G. Finanse, której przedmiotem jest opracowanie takich spójnych wytycznych.

Umowa została zawarta 26 stycznia 2012 r. A.M.G. Finanse, firma świadcząca usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia, będzie prowadzić równolegle dwa rodzaje działań. Z jednej strony opracuje dla SPZOZ, podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, powszechnie obowiązujące wzory Bilansów oraz Rachunku Zysków i Strat, a także wspólne zasady księgowania dla tych placówek. Z drugiej strony dokona oceny obowiązujących w SPZOZ Zakładowych Planów Kont.

„Objęcie analizą i działaniami ujednolicającymi wszystkich szpitali podległych Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego to szansa na zastosowanie takich rozwiązań, które w dłuższej perspektywie powinny korzystnie wpłynąć między innymi na ich sytuację finansową. Jest to też dowód odpowiedniej determinacji Samorządu Województwa Łódzkiego, która jest kluczowa w przypadku działań mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania szpitali” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów