Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Globalny system zarządzania jakością

Dawid Łyś | 2012-01-31
Podjęcie decyzji o wdrożeniu wspólnego systemu zarządzania jakością w kilku przychodniach jednej spółki musi być poprzedzone dokładną analizą  funkcjonujących w tych placówkach systemów. Należy uwzględnić bariery organizacyjne oraz etap dojrzałości systemów, które spółka zamierza ujednolicić.

Warto zacząć od wyznaczenia lidera projektu, który zostanie głównym pełnomocnikiem globalnego systemu. Takie rozwiązanie jest najlepsze z punktu widzenia sieci medycznej, której przychodnie mieszczą się na terenie większym niż jedno miasto, region czy województwo. Podstawowym zadaniem lidera jest zapoznanie się z funkcjonującymi systemami. Na podstawie wyników jego obserwacji można oszacować poziom trudności globalizacji oraz czas potrzebny na ujednolicenie systemów.

>> Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania w placówce medycznej - zamów magazyn "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - profesjonalny magazyn dla menedżera placówki medycznej! <<

W systemie mogą też funkcjonować inni pełnomocnicy.

Sprawdzoną strategią jest skonstruowanie mapy procesów wspólnych dla  wszystkich jednostek. Wskażą one miejsca, które z pewnością zostaną ujednolicone.

Aby rozpocząć zmiany potrzebne są narzędzia typu centralny rejestr dokumentów czy  wspólna szata graficzna.

Podstawowym elementem systemu, który należy w pierwszej kolejności ujednolicić jest Księga Jakości wraz z procedurami systemowymi oraz Polityką Jakości.

Standaryzację można rozpocząć od stworzenia wspólnych, centralnych praw. Centrala firmy w globalnym systemie odgrywa znaczącą rolę – dlatego też trzeba mieć świadomość, że będzie ona audytowana każdego roku przez jednostkę certyfikującą.

W kolejnym etapie można przejść do standaryzacji kluczowych zasad jakościowych – obsługi skarg zewnętrznych i wewnętrznych, organizacji szkoleń, badania satysfakcji pacjentów czy oceny pracowników.

Kluczowe jest dążenie do zachowania wysokiego poziomu jakości w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Na pierwszym planie rysuje się oczywiście obsługa pacjenta. Warto postarać się o to, aby pacjent, który wchodzi do recepcji wiedział, że kontaktuje się z tą samą firmą niezależnie od miejsca, w którym korzysta ze świadczeń. Ten sam zabieg trzeba zastosować w części medycznej.

O wszystkich odczuwalnych zmianach należy bezwzględnie informować pracowników. Oznacza to konieczność wypracowania wspólnej platformy informacyjnej, na której zamieszczone będą wszystkie nowe procedury i instrukcje z dokładnym zaznaczeniem początku ich obowiązywania. 

Kiedy stworzymy już globalny system, można zastosować procedurę dzielenia się audytorami. Działając w jednym systemie, ale pracując w różnych placówkach można zorganizować audyty tak, aby pracownicy jednej przychodni audytowali drugą.

Wydawanie centralnych standardów jest dużym wyzwaniem. Żeby mu podołać, należy utrzymać wysoką dyscyplinę przy przestrzeganiu wszystkich założeń. Główny pełnomocnik systemu powinien pamiętać o tym, że wprowadzając centralne regulacje ingeruje w organizację wszystkich podmiotów.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej