Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu otrzyma profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania, służące uzdrowieniu jego kondycji finansowej

A.M.G. Finanse | 2012-01-26
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu oraz przygotowanie długofalowej strategii rozwoju placówki, uwzględniającej restrukturyzację finansowo-organizacyjną.

Umowę podpisano 24 stycznia 2012 r. W jej ramach A.M.G. Finanse przeprowadzi kompleksową analizę działalności podstawowej placówki, zarządzania wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz cywilnoprawnymi, a także podda ocenie procesy wytworzenia usługi medycznej, w tym zakupów i dostaw.
„Szpital w Zgierzu to kolejny przykład, że dyrektorzy i menadżerowie polskich szpitali coraz częściej zdają sobie sprawę, że zapewnienie efektywnej bieżącej działalności placówek medycznych wymaga niejednokrotnie profesjonalnego zewnętrznego wsparcia. Rzetelna ocena funkcjonowania szpitala i wdrożenie dopasowanych do konkretnego przypadku działań restrukturyzacyjnych stanowi klucz do sukcesu, którym jest finansowa stabilność placówki – a co za tym idzie - gwarancja pełnienia przez nią swojej społecznej funkcji” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.
Wnioski wynikające z przeprowadzonych przez A.M.G. Finanse analiz posłużą do zaproponowania Szpitalowi odpowiednich działań restrukturyzacyjnych, których efektywne wdrożenie przez dyrekcję powinno doprowadzić do uzdrowienia finansów Szpitala.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.
Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia,
że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.
Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów