Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu kontynuuje owocną współpracę z A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse | 2012-01-23
W dniu 18 stycznia 2012 r. Szpital MSWiA w Opolu podpisał kolejną umowę z A.M.G.Finanse Sp. z o.o., firmą świadczącą usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Jest to kontynuacja udanej współpracy tych podmiotów, która rozpoczęła się już w 2008 roku i przyniosła Szpitalowi wiele wymiernych korzyści.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy. W jej ramach A.M.G. Finanse świadczyć będzie przede wszystkim usługę bieżącego doradztwa w zarządzaniu działalnością podstawową Szpitala, zarządzaniu zobowiązaniami i należnościami, monitorowaniu kosztów i współplanowaniu comiesięcznych wydatków, co pozwoli efektywnie wykorzystywać otrzymywane z NFZ środki finansowe. A.M.G. Finanse będzie również rekomendować podjęcie kolejnych niezbędnych działań restrukturyzacyjnych zmierzających do dalszego ograniczania kosztów Szpitala i bilansowania jego bieżącej działalności.

Efektem dotychczasowej wielokrotnej współpracy Szpitala z A.M.G. Finanse było m.in. przeprowadzenie analizy finansowej, na bazie której opracowano strategię w zakresie restrukturyzacji zobowiązań. A.M.G. Finanse wspierało też Szpital w negocjacjach z ZUS. Dzięki temu i pozyskanym środkom finansowym Szpital zawarł warunkowy układ ratalny z ZUS, a zaległości rozłożono na 144 miesięczne raty. Działania A.M.G. Finanse pozwoliły zakończyć postępowanie egzekucyjne prowadzone przez ZUS, zahamować rosnące koszty finansowe wynikające z naliczania odsetek skarbowych, jak również uniknąć kosztów egzekucji komorniczej wynoszących ok.2,5 mln zł. Rozwiązanie problemu obsługi zobowiązań publicznoprawnych pozwoliło na przeprowadzenie skutecznego procesu negocjacji spłaty zobowiązań wobec cywilnoprawnych kontrahentów Szpitala.

„W wyniku działań podjętych przez A.M.G. Finanse od 2008 roku zadłużenie Szpitala MSWiA w Opolu jest kontrolowane i pozwala na jego normalne funkcjonowanie. Dzięki temu przez cztery ostatnie lata placówka ta osiągała nawet zysk z bieżącej działalności. Naszym zadaniem jest teraz dalsze wsparcie dyrekcji w takim zarządzaniu, aby sukcesy poprzednich lat zostały ugruntowane, a jednocześnie placówka mogła się dynamicznie rozwijać i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów świadczyć usługi najwyższej jakości.” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.


A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G.Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników,firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl
Brak tagów