Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie otrzyma wsparcie ze strony A.M.G. Finanse w zakresie zarządzania i uzdrowienia jego finansów

A.M.G. Finanse | 2012-01-10
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie podpisał umowę z A.M.G. Finanse, firmą świadcząca usługi doradcze dedykowane sektorowi ochrony zdrowia. Przedmiotem współpracy jest doradztwo w zarządzaniu, w tym przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej oraz organizacyjnej placówki.

 
Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 29 grudnia 2011 r. A.M.G. Finanse przeprowadzi kompleksową analizę funkcjonowania placówki, obejmującą między innymi procesy wytworzenia usługi medycznej oraz procesy zakupów i dostaw. Zweryfikowane zostanie także zarządzanie wymagalnymi i niewymagalnymi zobowiązaniami publicznoprawnymi oraz cywilnoprawnymi. Na bazie wniosków wynikających z tych analiz A.M.G. Finanse zaproponuje Szpitalowi odpowiednie działania naprawcze.

„Wydarzenia ostatnich tygodni w polskiej ochronie zdrowia, w tym między innymi raport NIK dotyczący efektów tzw. Planu B, ewidentnie wskazują, że nasz system wymaga jeszcze wielu odpowiednich działań sanacyjnych. Nie oznacza to jednak, że obecnie w ramach posiadanych środków szpitale nie mogą starać się zbilansować bieżącej działalności. Działania A.M.G. Finanse polegają właśnie na tym, aby nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych, niezależnych od placówek medycznych, doprowadzić do pozytywnych dla szpitali – a w efekcie samych pacjentów – rezultatów finansowych. Potrzebne jest tylko zrozumienie ze strony organów założycielskich czy dyrekcji placówek – tak jak miało to miejsce w przypadku Szpitala w Bełchatowie” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

A.M.G. Finanse
A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.
Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.

Więcej na www.amgfinanse.pl


Brak tagów