Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Badania sanitarno-epidemiologiczne wśród pracowników placówki medycznej

Magdalena Skuczyńska | 2012-01-06

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się obowiązkowo przed podjęciem pracy lub nauki a także po przerwie oraz po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym. Częstotliwość wykonywania badań podczas zatrudnienia określa lekarz wpisujący stosowną informację do książeczki badańdla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Celem badań do celów sanitarno-epidemiologicznych jest identyfikacja ewentualnego  zakażenia mi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe, wykluczające wykonywanie prac, podczas których pracownicy mają kontakt z żywnością.

Wskazane badania to: trzykrotne badanie kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella.

Wymienione badania lekarskie są przeprowadzane przez lekarzy POZ lub lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Jeżeli stwierdzą, że pracownik stanowi zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, wydają zaświadczenie  o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac.

Więcej porad znajdziesz w magazynie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się więcej! KLIKNIJ!

Rodzaje prac, gdzie wymagane jest przeprowadzenie badań do celów sanitarno - epidemiologicznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem są to:

  • prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem, pakowaniem,dystrybucją lub przechowywaniem nieopakowanej żywności, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz leków doustnych, przygotowaniem i wydawaniem posiłków, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i leków, a także myciem naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność, wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na leki, stwarzające zagrożenie przeniesienia drogą pokarmową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione m.in. w zakładach żywienia zbiorowego, placówkach medycznych, żłobkach, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych. 


  • prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą oraz środkami służącymi pielęgnacji skóry lub śluzówek innych osób oraz stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą kontaktową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, wykonywane przez osoby zatrudnione m.in. w zakładach opieki zdrowotnej oraz w indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach lekarskich oraz indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktykach pielęgniarek i położnych.

Polecamy najnowszą książkę na temat dokumentacji elektronicznej! Sprawdź jak wdrożyć nowe rozwiązania w Twojej placówce! "Elektroniczna dokumentacja medyczna" - kliknij by poznać szczegóły.


Podstawa prawna:

  • ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz.U. nr 234, poz. 1570 ze zm.,

  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy - Dz.U.z 2004 r. nr 125, poz. 1317 ze zm.,

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby - Dz.U. z 2006 r. nr133, poz.939,

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno – epidemiologicznych - Dz.U.  nr 25, poz. 191.

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej