Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

„Refundacja do decyzji NFZ” – jak zrealizować receptę?

redakcja | 2012-01-06


Apteka zrealizuje receptę na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny nawet jeśli lekarz przybije na recepcie pieczątkę "Refundacja do decyzji NFZ" i nie wskaże odpłatności.

Rodzaj odpłatności zależy od tego, czy produkt występuje w wykazie tylko w jednej czy też w kilku odpłatnościach. Jeśli w grę wchodzi tylko jedna odpłatność, osoba wydająca powinna ją zastosować i umieścić adnotację i podpis na rewersie recepty. Jeśli w wykazie wskazano kilka odpłatności należy zastosować najwyższą odpłatność.

 Tak zrealizowana recepta będzie refundowana.

>> Najnowsza książka o e-dokumentacji  „Elektroniczna dokumentacja medyczna”. Sprawdź jak przygotować się do wdrożenia systemów informatycznych. Zobacz szczegóły! <<


NFZ przypomina, że aptekarz ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę i na żądanie wydać lek objęty refundacją, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku przepisanego na recepcie

 

Podstawa prawna:

  •  § 15 ust.1 pkt. 1 lit. h rozporządzenia Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich, Dz. U. nr 294, poz. 1739, 

  •  § 2 ust.1 załącznika numer 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011 r.  w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept, Dz. U. nr271, poz. 1606.

Więcej aktualności na stronie „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej