Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

E-dokumentacja w placówce - wymogi bezpieczeństwa

Paweł Piecuch | 2012-01-04

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej pomaga podnieść jakość obsługi pacjenta. Aby jednak przetwarzane informacje były bezpieczne, osoby odpowiedzialne za jej prowadzenie muszą spełnić szereg wymogów.

Mimo że znacznie ułatwiono kwestie wdrażania systemu cyfrowych kartotek pacjentów ( likwidacja podpisu elektronicznego ze znacznikiem czasu) przejmie na e-dokumentację wymaga spełnienia wielu wymogów przez system teleinformatyczny.

"JAK BEZ PROBLEMÓW WDROŻYĆ I PROWADZIĆ ELEKTRONICZNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ W PLACÓWCE MEDYCZNEJ" - zapraszamy na szkolenie. Już w lutym w Warszawie!

1. System informatyczny do zarządzania  elektroniczną dokumentacją musi pozwolić na zabezpieczenie przed utratą lub uszkodzeniem danych. Najczęściej oznacza to wykonywanie łatwo dostępnych  kopii zapasowych

2. Kolejnym ważnym aspektem jest kontrola dostępu. W systemie cyfrowych kartotek musi istnieć moduł zarządzania uprawnieniami użytkowników, a najlepiej także logowania, aby mieć kontrolę nad wykonywanymi przez pracowników czynnościami. Funkcjonalność tego typu umożliwia późniejszą weryfikację w razie błędów bądź uszkodzeń dokumentacji.

3. Konieczna jest także identyfikacja osoby udzielającej świadczenia oraz wprowadzanych przez nią zmian. Każda zmiana w treści dokumentacji musi być datowana i możliwa do personalnej identyfikacji. Uprawnienia do modyfikacji wpisów w kartotekach powinny być przypisane tylko i wyłącznie do kont lekarzy.

4. Należy przewidzieć także procedury udostępniania dokumentacji gwarantowane pacjentom  i instytucjom zewnętrznym przez akty prawne. Mechanizmy eksportu do wymienionych formatów umożliwiają zarówno współpracę z systemami zewnętrznymi (XML), jak i prostą metodę udostępnienia dokumentacji dla pacjenta(PDF).

5. W odniesieniu do każdego elementu dokumentacji przechowywanej w formie cyfrowej musi istnieć prosta możliwość stworzenia wydruku.  Liczba wydruków oraz informacja o tym kto ich dokonał powinna być możliwa do zachowania.

6. Znaczenie kluczowe ma zabezpieczenie systemu informatycznego. Istotne są w tym przypadku zapisy dotyczące stworzenia odpowiednich procedur, które opisują wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem system wewnątrz placówki.

Podmiot prowadzący dokumentację medyczną w formie cyfrowej musi prowadzić systematyczną analizę zagrożeń.Konieczne jest także opracowanie i ciągła optymalizacja procedur związanych z przetwarzaniem dokumentacji oraz z zabezpieczeniami a także stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz.U. nr 252 poz. 1697.

>> Polecamy NAJNOWSZĄ KSIĄŻKĘ O ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - innowacyjne rozwiązania, profesjonalne porady <<

 Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej