Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dlaczego warto ubiegać się o uzyskanie akredytacji

Dariusz Poznański | 2011-12-29

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia a jednocześnie jeden z elementów świadczących o standardzie usług medycznych udzielanych w szpitalu lub jednostce POZ. Polega on na dobrowolnym poddaniu się  ocenie bazującej na jawnych i ustalonych kryteriach. Może przynieść korzyści w postaci dodatkowych punktów w konkursach organizowanych przez NFZ.

 

O akredytację może ubiegać się dowolny podmiot wykonujący działalność w zakresie leczenia szpitalnego lub POZ. W grudniu 2011 r.akredytacje posiadało szpitali i 9 jednostek POZ. 

Akredytacja przyznawana jest na okres 3 lat. Po upływie tego terminu można ubiegać się o nią ponownie.

Placówka, która chce ubiegać się o przyznanie akredytacji składa wniosek do Ministra Zdrowia za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego. W przypadku szpitala weryfikowane są aspekty kliniczne jego działania, jak i zarządzanie i administrowanie.

Polecamy książkę "Elektroniczna dokumentacja medyczna" - kompendium wiedzy na temat wdrażania systemów informatycznych dla menedżerów placówek medycznych! 

Zakres aspektów ocenianych w procesie akredytacyjnym to:

  • prawa pacjenta,

  • opieka nad pacjentem,

  • ciągłość opieki,

  • kontrola zakażeń,

  • zabieg i znieczulenie,

  • farmakoterapia,

  • diagnostyka obrazowa,

  • poprawa jakości,

  • zarządzanie - ogólne, zasobami ludzkimi, informacją, środowiskiem opieki,

  • zdarzenia niepożądane.


Szpitale akredytowane otrzymują dodatkowe punkty przy ocenie oferty składanej w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oceny podmiotu dokonują wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości (CMJ). 

Na podstawie raportu sporządzonego przez wizytatorów Rada Akredytacyjna ocenia spełnienie poszczególnych standardów według ustalonej punktacji i przedstawia Ministrowi Zdrowia rekomendację w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych. 

Żeby otrzymać akredytację jednostka musi uzyskać przynajmniej 75% możliwych do otrzymania punktów.

Od ustaleń zawartych w raporcie można odwołać się do Ministra Zdrowia. W przypadku pozytywnej rekomendacji Rady Minister Zdrowia udziela akredytacji w formie certyfikatu akredytacyjnego.


Do sierpnia 2014 r. akredytacja podmiotów wykonujących działalność leczniczą może być wspierana ze środków projektu pt. „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej” realizowanego przez CMJ. W projekcie tym mogą uczestniczyć szpitale które mają umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielają świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Dodatkowe informacje na stronie www.wsparcieakredytacji.cmj.org.pl 


Wniosek o udzielenie akredytacji oraz standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania zamieszczamy we Wzorach dokumentów na www.serwiszoz.pl.Dla prenumeratorów magazynu dostępne bezpłatnie po zalogowaniu


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej