Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Czy można legalnie przyjąć leki od firmy farmaceutycznej

Janusz Burkot | 2011-12-22
1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Czy zgodnie z jej przepisami placówki medyczne mogą przyjmować od firm farmaceutycznych darowizny w postaci darmowych leków?

Artykuł 49 ust. 3 nowej ustawy zawiera zakaz darowizn, zgodnie z którym zakazuje się stosowania jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych.

>> Polecamy naszą najnowszą książkę - "Elektroniczna dokumentacja medyczna" - przygotuj się do rewolucji w swojej placówce! <<

Przepis ten dotyczy przede wszystkim kierowanej do pacjentów, sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i uczestnictwa
w programach lojalnościowych, darowizn, nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów oraz innych niewymienionych z nazwy korzyści. Nie wskazano jednak jednak dokładnej listy podmiotów objętych zakazem.

Oznacza to, że przekazywanie darowizn leków przez firmy farmaceutyczne na rzecz np. szpitali nie będzie zakazane.

Artykuł 49 ust.3 ustawy refundacyjnej wprowadza zakaz przekazywania darowizn tylko świadczeniobiorcom. Nie wspomina zatem o świadczeniodawcach a więc szpitalach.

Wskazany przepis znajduje się w Rozdziale 6 ustawy refundacyjnej, który dotyczy wyłącznie aptek i osób uprawnionych, co oznacza że nie ma zastosowania do szpitali, dlatego te placówki nie będą objęte zakresem jego stosowania.

>> Niezbędna pomoc dla menedżera placówki medycznej - magazyn  "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ"! Codziennie nowe aktualności! <<


Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej