Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zasady mycia i dezynfekcji w szpitalu

Magdalena Nowobilska | 2011-12-15
Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia personelu oraz pacjentów placówek medycznych w wielkiej mierze są zależne od dobrze skonstruowanego planu higienicznego lub instrukcji utrzymania czystości i dezynfekcji.

Plan higieniczny lub instrukcję powinny przygotować pielęgniarki epidemiologiczne, wchodzą one w życie po zatwierdzeniu dyrektora ds. medycznych.

W placówkach medycznych znajdują się pomieszczenia o różnym poziomie ryzyka zakażenia Ogólnie przyjęty podział tych pomieszczeń to:
 • strefa ciągłej czystości – magazyny zasobów czystych (np. magazyn pościeli i przechowywania materiałów sterylnych, apteka szpitalna)
 • strefa  ogólnej czystości – dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, klatki schodowe, biura, sale pobytu dziennego, sale chorych, gabinety rehabilitacji,
 • strefa zmiennej czystości, tj. skażenia zmiennego -  gabinety zabiegowe, zolatki,
 • strefa ciągłego skażenia – brudowniki, toalety, worki z odpadami.

Plan dezynfekcji i mycia każdej ze stref powinien zawierać rzetelnie opisane czynności, kolejność sprzątania pomieszczeń, częstotliwość oraz dostosowanie kolorów sprzętu sprzątającego do czyszczonych powierzchni.

Utrzymywanie czystości zapobiega szerzeniu się zakażeń szpitalnych, jednak proces sprzątania powinien być zgodny z zasadami ustalonymi i zapisanymi przez pielęgniarkę epidemiologiczną placówki.

Najistotniejsze zasady w planie higienicznym placówki medycznej
 • Powierzchnie i sprzęt medyczny powinny zostać wyczyszczone i zdezynfekowane po każdym pacjencie.
 • Przed myciem, należy usunąć z pomieszczenia brudną bieliznę i odpady medyczne.
 • Sprzątanie rozpoczyna się od powierzchni pionowych, najmniej zabrudzonych, czyli położonych najwyżej, przechodząc do powierzchni poziomych (podłogi).
 • Sprzęt do ręcznego sprzątania, czyli mopy, ścierki, wiaderka powinny być w kolorach zgodnych z zapisem przeznaczenia przez pielęgniarkę epidemiologiczną.
 • Trzon mopa powinien być tak skonstruowany, aby eliminować ręczne zdejmowanie.
 • Liczba mopów i ścierek powinna być dostosowana do liczby pomieszczeń i rodzaju mytych powierzchni. Raz użyty sprzęt należy odłożyć do „brudnego” worka.
 • Sprzęt myjący po użyciu należy zdezynfekować, umyć i odstawić do czystego pomieszczenia w stanie suchym.

[[ Polecamy najnowszego e-booka "Jak w praktyce stosować ustawę o działalności leczniczej" - niezbędna pozycja dla menedżera placówki medycznej - kliknij i przeczytaj opis zawartości]]

Dezynfekcja to eliminowanie drobnoustrojów poprzez wpływ na ich strukturę lub przemianę materii. Powierzchnie zanieczyszczone, skażone ludzkim materiałem biologicznym, np. moczem, krwią czy plwociną w pierwszej kolejności należy wytrzeć za pomocą chłonnego materiału jednorazowego a następnie wykonać dezynfekcję odpowiednim preparatem o czasie działania nie przekraczającym 15 minut.

Zakres działania środków dezynfekcyjnych ma następujące oznakowanie:
B – bakterie,
F – grzyby,
V – wirusy,
Tbc – prątki,
S – spory.>> Więcej na temat dezynfekcji znajdziesz w magazynie "Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ" - sprawdź i zamów! <<

Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej