Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Dokumentacja medyczna nieprzytomnego pacjenta

Anna Zubkowska | 2011-12-09
Żeby udostępnić rodzinie pacjenta dostęp do dotyczącej go dokumentacji medycznej, konieczne jest podpisanie przez niego specjalnego oświadczenia. Jeśli takiego oświadczenia brakuje, zaś ze względu na stan zdrowia pacjent nie może złożyć odpowiedniego oświadczenia woli, dokumentacja nie może być udostępniana.

Jeśli pacjent trafił do szpitala nieprzytomny, jego dokumentacja medyczna może być udostępniona jedynie organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań. Na liście tej brakuje więc osób z rodziny i bliskich pacjenta, którzy nie są jego przedstawicielami ustawowymi.

>> Zajrzyj na stronę www.serwiszoz.pl - zapisz się na bezpłatny e-letter. Ciekawe informacje 2 razy w tygodniu wprost na twoją skrzynkę pocztową! << 

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może udostępnić dokumentację medyczną osobom innym niż pacjent i jego przedstawiciel ustawowy, jeżeli w dokumentacji znajduje się pisemne upoważnienie wskazujące taką osobę imiennie lub w inny nie budzący wątpliwości sposób (syn, żona). Osoba taka otrzymuje ma prawo do wglądu w dokumentację medyczną także po śmierci pacjenta.

Jeżeli pacjent nie złożył oświadczenia, a trafił do świadczeniodawcy w stanie uniemożliwiającym kontakt, w świetle obowiązujących przepisów, dokumentacja medyczna nie może zostać udostępniona nawet osobom najbliższym.

Dokumentacja nieprzytomnego pacjenta może być natomiast udostępniona innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych czyli organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim; sądom, prokuraturze, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym postępowaniem
Z praktyki menedżerskiej wynika, że szpitale najczęściej stosują się do tych przepisów i osoby, które nie zostały wymienione w oświadczeniach informują o stanie zdrowia wyłącznie ustnie.

Roszczenia rodziny pacjenta są najczęściej powiązane z  pogorszeniem stanu zdrowia lub zgonem pacjenta. Zwłaszcza w tym drugim przypadku lekarze i kadra zarządzająca placówki medycznej często spotyka się z agresją rodziny i pomówieniami o ukrywanie błędów w dokumentacji. Niedopatrzenie ustawowe, które wyka z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prowadzi do powstania niezwykle trudnych sytuacji a jednocześnie naraża lekarza, który udostępnia rodzinie dokumentację medyczną nieprzytomnego pacjenta, na odpowiedzialność z tego tytułu.

>> Chcesz dowiedzieć się więcej o dokumentacji medycznej? Dzięki publikacji "Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta"  unikniesz pomyłek i poznasz konsekwencje wielu związanych z nią czynności. Sprawdź! <<

Podstawa prawna:
  • art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta - Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej