Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Brak opinii związku zawodowego może zablokować przekształcenie ZOZ

redakcja | 2011-12-02
Brak opinii związku zawodowego może zablokować przekształcenie ZOZ
Jeśli związek zawodowy został celowo i świadomie pominięty w opiniowaniu projektu uchwały organu województwa, może to być to podstawą do stwierdzenia jej nieważności.


Organy władzy i administracji państwowej oraz organy samorządu terytorialnego mają obowiązek kierować założenia albo projekty aktów prawnych do władz statutowych związku zawodowego, z wyznaczeniem terminu przedstawienia opinii  (nie krótszego niż 30 dni). Jeśli w tym terminie związek nie przedstawi opinii, uznaje się, że zrezygnował z prawa jej wyrażenia.
 
Akt prawa miejscowego, który przekształca publiczny zakład opieki zdrowotnej i uchwała o jego likwidacji odnoszą się do działalności związków zawodowych, więc mają do nich zastosowanie przepis art. 19 ustawy o związkach zawodowych  .

Wyrażenie przez związek zawodowy opinii nie jest obowiązkowe, organ samorządu może też odrzucić w całości lub w części opinię związku. Dokonanie czynności o charakterze proceduralnym (tzn. przedłożenie związkowi zawodowemu swojego stanowiska na piśmie i z uzasadnieniem oraz umożliwienia mu przedstawienia ponownie swojej opinii na posiedzeniu właściwej komisji rady gminy) jest jednak obowiązkowe.

Podstawa prawna:

•    art. 19 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.),

>> Polecamy książkę: "Działalność lecznicza - Praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej"! Sprawdź, czy prawidłowo zarządzasz swoją placówką! <<
Kiedy pacjent ma prawo do wizyty domowej lekarza POZ
25.02.2011Dariusz Poznański, Ministerstwo Zdrowia, Departame&hellip
Gdzie przechowywać paszport techniczny urządzeń medycznych
24.01.2011Krzysztof Tuczapski/Prezes zarządu Zamojskiego Szp&hellip
Jak prowadzić dokumentację medyczną od 1 stycznia 2011 r.
01.04.2011Dariusz Poznański , Departament Organizacji Ochron&hellip
Ustawa o działalności leczniczej uchwalona przez Senat
06.04.2011Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ
więcej