Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Zbliża się VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych

MedicalOnline.pl | 2011-11-30
W dniach 6-8 grudnia 2011 r. w Jachrance pod Warszawą odbędzie się VI Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 

W VI Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych weźmie udział około 400 pielęgniarek i położnych z całego kraju, delegatów 45 okręgowych izb samorządu pielęgniarskiego. Do udziału w tym ważnym zgromadzeniu zostaną zaproszeni przedstawiciele parlamentu i rządu, osoby reprezentujące centralne urzędy i liczne organizacje współpracujące ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. 

Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych jest najwyższą instancją samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Podsumowuje czteroletnią działalność, ocenia stopień realizacji wytyczonych celów i wyznacza strategiczne kierunki na następną kadencję. Wybiera prezesa, przewodniczących oraz skład naczelnych organów samorządowych.