Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Skupmy się na leczeniu. Czyli jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości prawnej i zapewnić sobie bezpieczną pracę.

MedicalOnline.pl | 2011-11-30
Zmiany w ustawodawstwie medycznym dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy są ciągle gorącym tematem w branży medycznej. Z dniem 1 stycznia 2012 roku będą obowiązywały nowe przepisy dotyczące ubezpieczenia oraz sum gwarancyjnych dla różnych rodzajów działalności leczniczej oraz podmiotów wykonujących tę działalność. 

 W przypadku lekarzy oznacza to obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Do tej pory zobowiązani byli do tego lekarze zatrudnieni na tak zwanych kontraktach, prowadzący prywatną praktykę lekarską oraz realizujących świadczenia pod kontrakt z NFZ. Równolegle obowiązywały trzy różne ubezpieczenia OC, co oznaczało, że w niektórych sytuacjach lekarze mogli mieć obowiązek zawarcia wszystkich trzech ubezpieczeń. Zmiana w ustawie określa, że nowe obowiązkowe OC będzie dotyczyło wszystkich lekarzy, którzy udzielają świadczeń w ramach indywidualnej, specjalistycznej czy grupowej praktyki lekarskiej. W rezultacie posiadanie polisy ubezpieczeniowej będzie obowiązywało prawie wszystkich lekarzy. Wyjątek stanowią ci, którzy są zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej na umowę o pracę – to ich pracodawca będzie podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia w przypadku ewentualnych błędów medycznych. Andrzej Twardowski – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych TU INTER Polska tak komentuje zaistniałe zmiany: Ustawa o działalności leczniczej ma za zadanie uregulować działalność związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. W ustawie tej znajdują się również zapisy dotyczące konieczności posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez podmioty lecznicze, takie jak przychodnie, szpitale czy też lekarze i pielęgniarki. Konieczność posiadania jednego ubezpieczenia obowiązkowego, zamiast trzech, w przypadku lekarza na pewno jest ułatwieniem w prowadzeniu prywatnej praktyki. Wysokość sum gwarancyjnych, które pojawiły się w projekcie Rozporządzenia, jest efektem prac Ministerstwa Finansów w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i środowiskiem medycznym. Projekt jest obecnie w fazie tzw. uzgodnień społecznych, również z udziałem przedstawicieli samorządów środowisk medycznych. Projektowane sumy gwarancyjne w wysokości 100.000 euro na jedno zdarzenie rosną 4-krotnie np. dla lekarzy rodzinnych, 2-krotnie dla dentystów. Nie zmieniają się np. dla anestezjologów czy chirurgów. Tym niemniej wprowadzono w projekcie pięciokrotny limit na wszystkie zdarzenia (500.000 euro). Oznacza to, że z ochrona ubezpieczeniowa lekarza będzie pokrywała roszczenia np. 5 poszkodowanych pacjentów, każdego do 100.000 euro. Jest za wcześnie, by w chwili obecnej jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o wzrost składki - wyższy pięciokrotnie limit na wszystkie zdarzenia, czy podniesienie wysokości sumy gwarancyjnej dla niektórych specjalizacji lekarskich to czynniki, które mają wpływ na ocenę ryzyka przez ubezpieczyciela. Jedno jest pewne - jedno ubezpieczenie, które zastępuje w niektórych przypadkach trzy - będzie z pewnością droższe niż poprzednio obowiązujące pojedyncze ubezpieczenia”.

Na dzień dzisiejszy część lekarzy nie posiada żadnej umowy ubezpieczenia OC, pomimo takiego obowiązku prawnego. Wydawać się może, że zawód tak wysokiego ryzyka nie pozostawia wątpliwości co do faktu, że OC jest niezbędne. Fakty jednak mówią same za siebie. Według dr Jerzego Friedigera – przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – nie więcej niż połowa wszystkich lekarzy w Małopolsce jest ubezpieczona.

Życie jednak pisze rożne scenariusze i nie warto być powściągliwym jeśli w grę wchodzi własne bezpieczeństwo. Zwlekanie z opłaceniem OC może być katastrofalne w skutkach. Jeżeli przykładowo chirurg pracujący na kontrakcie popełni błąd, odpowiedzialność cywilna za ten błąd ciąży personalnie na nim, co w praktyce oznacza konieczność wypłaty odszkodowania z własnej kieszeni. W praktyce sądy polskie coraz częściej zasądzają wysokie kwoty za pomyłki lekarzy. Równolegle wzrasta świadomość pacjentów, nie tylko w obszarze dbania o własne zdrowie, ale również dochodzenia roszczeń. Lekarz może zostać zatrzymany i spędzić noc za kratkami choćby za… i tutaj przykład prawdziwej sytuacji – niepoinformowanie rodziców operowanych dzieci, że zabieg można wykonać w innym szpitalu na kontrakt z NFZ. Przykłady można mnożyć – błędy ginekologów podczas porodów, które powodują uszczerbek na zdrowiu dziecka czy matki, błędy chirurgów w trakcie operacji laparoskopowych. Błędy są rzeczą ludzką i zawsze będą się zdarzały, nie sposób również uniknąć odpowiedzialności za nie. Chodzi o to, by wykonując zawód wysokiego ryzyka i odpowiedzialności społecznej, móc spać spokojnie wiedząc, że w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia można sprawnie otrzymać należytą pomoc. 

Ochrona ubezpieczeniowa lekarza nie powinna ograniczać się jedynie do spełnienia wymogów prawnych, ale powinna odzwierciedlać realne ryzyko zawodowe. Praca z ludźmi oznacza zarówno kontakt z groźnymi wirusami jak i konieczność uczestniczenia w sporach i konfliktach. Lekarze pracują ciężko, a ich pracy często towarzyszy stres i napięcie. Dodatkowo, w dzisiejszej rzeczywistości lekarz musi być również sprawnym przedsiębiorcą. Warto jest więc zastanowić się nad korzyściami płynącymi z posiadania innych rodzajów ubezpieczeń dedykowanych lekarzom. Decyzja o wyborze polisy nie powinna być dyktowana jedynie czynnikiem finansowym. 

A jest w czym wybierać. Firmy ubezpieczeniowe, które kierują swoją ofertę dla lekarzy proponują coraz więcej produktów zabezpieczających interesy lekarza w różnych obszarach. Przykładowo, TU INTER Polska S. A. analizując różne czynniki ryzyka w zawodzie lekarza, przygotowało ofertę obejmującą między innymi: dodatkowe ubezpieczenie OC (uzupełniające dla obowiązkowego), ubezpieczenie dla osób pracujących na kontrakcie na wypadek niemożności wykonywania pracy zawodowej, ubezpieczenie ochrony prawnej czy też takie, które chroni w przypadku zakażenia wirusami HIV czy WZW.  Lekarz może zatem być chroniony w wielu sytuacjach życia zawodowego i spokojnie skupić się na leczeniu.