Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

Jak bez problemów wdrożyć i prowadzić elektroniczną dokumentację medyczną w placówce medycznej

Serwis Kadry Zarządzającej ZOZ,
Data: 2 grudnia 2011
Godzina:  10.00-17.00
Miejsce: ul. Łotewska 9a, Warszawa


Forma: szkolenie z elementami warsztatu


Cel szkolenia: zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi wdrożenie i prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz zdobycie praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowej organizacji projektu wdrożenia systemu informatycznego obsługującego elektroniczną dokumentację medyczną w placówce.


Szkolenie kierujemy do:
-kadry zarządzającej  publicznych  i niepublicznych placówek ochrony zdrowia, 
-właścicieli i członków zarządu placówek niepublicznych,
-osób decyzyjnych w placówkach medycznych planujących wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej lub odpowiadających za informatyzację placówki


Szkolenie poprowadzą: 
Krzysztof Nyczaj - Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Kieruje zespołem ds e-zdrowia w ramach projektu Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego. Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Konsultant w Gabinecie Prezesa GUS.

Paweł Piecuch - Ekspert w zakresie implementacji rozwiązań technologicznych w ochronie zdrowia. Zajmuje się nadzorowaniem i konsultacjami związanymi z procesem informatyzacji placówek medycznych, wyborem technologii oraz strategiami wdrożeniowymi. Związany wcześniej m.in. z NZOZ Klinika Okulus Sp. z o. o. jako menedżer ds. technologii oraz z wielospecjalistycznym NZOZ Szpital Pod Bukami jako dyrektor ds. strategii rozwoju. Zaangażowany w działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Od 2010 r. współpracuje z redakcją „Serwisu Kadry Zarządzającej ZOZ”. Dyrektor sektora ochrony zdrowia w firmie Alterkom Sp.z o. o


Program szkolenia:
Cześć I
1.    Elektroniczna dokumentacja medyczna – jakie regulacje prawne określają zasady wdrożenia i prowadzenia dokumentacji w placówce?
2.    Nowe wytyczne ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia - od kiedy zacznie obowiązywać konieczność prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej  i jak się do niej przygotować?
3.    Standaryzacja w nowym rozporządzenia o dokumentacji medycznej
a.    Standaryzacja identyfikacji personelu medycznego, 
b.    Standaryzacja identyfikacji pacjenta, 
c.    Standaryzacja identyfikacji podmiotu leczniczego, 
d.    Standaryzacja  kodowania problemów zdrowotnych w dokumentacji medycznej
e.    Standaryzacja skierowania
4.    Dokumenty medyczne - jakie nowe dokumenty medyczne wprowadza rozporządzenie o dokumentacji medycznej?
5.    Autoryzacja dokumentacji medycznej – czy stosowanie podpisu elektronicznego jest obligatoryjne czy dowolne?
6.    Outsourcing elektronicznej dokumentacji medycznej - czy jest możliwy?
7.    Ochrona danych osobowych i danych wrażliwych pacjentów - jak zabezpieczać dane pacjentów?
8.    Bezpieczeństwo danych elektronicznych - jak wdrożyć politykę bezpieczeństwa informacji w placówce medycznej?
9.    Unijne źródła finansowania informatyzacji placówki medycznej  - czy można jeszcze sięgnąć po fundusze unijne na ten cel?

Ćwiczenie praktyczne

Identyfikacja procesów informacyjnych w placówce metodą tablic kompetencyjnych – ćwiczenie praktyczne z wykorzystaniem  tablic kompetencyjnych jako metody identyfikacji procesów w organizacji oraz projektowania procedur organizacyjnych.

Cześć II
Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej – praktyczne wskazówki
1.    Jak określić potrzeby i możliwości placówki w kontekście wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej ?
2.    Porządkowanie i klasyfikacja procesów obiegu dokumentacji medycznej
3.    Wybór optymalnego systemu informatycznego i dostawcy
4.    Projektowanie planu wdrożenia
5.    Zagrożenia i punkty krytyczne procesu wdrażania systemu zarządzania dokumentacją medyczną
6.    Organizacja nadzoru i obsługi systemu po wdrożeniu


Ćwiczenia praktyczne

-Audyt Potrzeb i Możliwości Technologicznych placówki medycznej - ćwiczenia praktyczne z zakresu analizy obecnego stanu placówki, wydzielania i klasyfikowania procesów związanych z obiegiem dokumentacji medycznej w celu ich ucyfrowienia. Zapoznanie się z filozofią Meaningful Use (Racjonalnego Użytkowania systemów informatycznych w ochronie zdrowi.)
-Ćwiczenia ze schematem postępowania przy organizacji projektu wdrożenia -podstawy zarządzania projektami, dobór członków zespołu projektowego, nadzorów nad realizacją projektu.
-Ćwiczenia z organizacji komunikacji podczas wdrożenia – przygotowanie harmonogramu pod kątem raportowania postępów i problemów podczas procesów wdrożeniowych.

Dzięki ćwiczeniom zdobędziesz praktyczne umiejętności, które ułatwią Ci podjąć decyzję o formie przeprowadzenia informatyzacji we własnej placówce, a materiały ćwiczeniowe z części warsztatowej będą gotową ściągawką do wykorzystania podczas procesów wdrożeniowych.

Warunki uczestnictwa:
Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto - 590 zł  + 23% VAT,  Kwota brutto: 725,70 zł

Uwaga promocja!

Promocyjna cena do 25 listopada, zaoszczędź 100 zł.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto - 490 zł+ 23% VAT,  Kwota brutto: 602,70 zł.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe, lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem lub faksem do organizatora szkolenia, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku braku rezygnacji i nieobecności zgłoszonej osoby na szkoleniu Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. Zo.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu szkolenia klienci nie ponoszą żadnych opłat.

Informacje i zapisy: