Szukasz sprzętu medycznego? Wypełnij darmowe zapytanie
Wypełnij darmowe zapytanie
MedicalOnline.pl wyszukuje najlepszych dostawców
i przesyła im Twoje zapytanie
Dostawcy przesyłają Ci oferty handlowe dotyczące zapytania
sprzęt medyczny
Wyślijzapytanie ofertowe

"GP": Przepisy umożliwiają zwrot leku posiadającego wadę jakościową

Gazeta Prawna | 2008-12-16

Internetowa sprzedaż leków wydawanych z przepisu lekarza jest nadal prawnie zakazana. Ograniczenie ich zamawiania jest dopuszczalne w zakresie niezbędnym dla skutecznej ochrony zdrowia i życia pacjentów- informuje Gazeta Prawna.

Produktem leczniczym jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Tak stanowi art. 2 pkt 32 ustawy - Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Samo pojęcie sprzedaży wysyłkowej nie jest zdefiniowane w prawie farmaceutycznym. Określa je art. 544 par. 1 kodeksu cywilnego, który wiąże sprzedaż wysyłkową z czynnością przesłania rzeczy. Sprzedawca w wyniku zawartego porozumienia przesyła rzecz do miejsca spełnienia świadczenia, a jej wydanie następuje przez powierzenie jej przewoźnikowi (np. poczcie czy kurierowi). Brak spełnienia tej przesłanki powoduje, że nie jest to sprzedaż wysyłkowa.

Autor: Rafał Pelc, radca prawny Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

 

Gazeta Prawna 16.12.2008

Brak tagów